• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / اخبار میانی / «پیری» (2)

  لک‌سروی «گذر عمر»

  «پیری» (2)

  سرویس فرهنگ و ادب بلوطستان بنا دارد زین پس بومی‌سروده‌های سرایندگان لرستان را درباره‌ی موضوعات مختلف منتشر کند، از جمله‌ی این موضوعات:لرستان، غم، عشق، پدر، مادر، معلم، امام زمان(عج)، عاشورا،  جوانی، پیری و … است.از شاعران عزیز  هم استانی درخواست می‌شود شعرهای خود را به رایانامه ی بلوطستان بفرستند تا پیش روی مخاطبان قرار گیرند. گفتنی است که پس از اینکه سروده‌ی هر شاعر  بصورت جداگانه در سایت درج گردید؛ هر چند یکبار پرونده ای به موضوع مورد نظر اختصاص داده شده و شعر همه‌ی شاعرانی که در مورد اعلام شده طبع آزمایی نموده‌اند یک‌جا در نسخه‌ی مکتوب بلوطستان چاپ می‌شوند. دو روز پیش لک‌سروی «پیری» را از زنده‌یاد قربانعلی قبادی منتشر کردیم؛ هم اکنون نیز لک‌سروی دوم را از آموزگار فرهیخته -جناب علی‌محمد میرتیموری- که در شعر غافل تخلص اختیار کرده، پیش‌کش مخاطبان هنردوست بلوطستان می‌نمائیم. استادمیرتیموری برخلاف تخلصش، آگاهی و حساسیت خاصی نسبت به پیرامون خویش دارد.

  قاصُو عُمر، زَمُون خوشحالي أسی

  و دُوْر ریشْ اِسپیم ، تیتالی أسی

  هُونه پا ها مَنی اِی چال تِينیم

  هَماری؛ گه گَوه ، یا قالی أسی

  مِدوم عُمر هر سوار، مِنْ وَ پیاده

  نيفه گیونمه، مری شُو نالي أسی

  چَک و چُول کِردیه، بَنْ‌بَن سُخونم

  مِری؛ هَرٓی بازي، رُوژْ آیلي أسی

  تموم سیمام، پِر اَژ چین کِرده عمر

  هَماری کِشتِ خُو، تَر کالي أسی

  تَموم یَک‌یک دِنُونل مِه، رِزُونی

  اِيسَه زِیمِ دَمِم، نُوم حالي أسی

  دو دیدم وَ دو عینکا؛ نِموینن

  بِرٓی موشن؛ مکافات جالي أسی

  راسه موشن، ولی چپی‌چاوارشه

  گذر عمر کِی گَپِ مُفت، حالي أسی

  گُذر عمر بی، گچ و تخته سیای بي

  یَه پاداش تشویقل کُل عالي أسی

  رِکَه رکِی سر، اِی طور زل نُوم آوْ

  هُمال شاکی وَ گَرد، گیژآلي أسی

  هُونه بی‌رونقه، سر تا ناخُن پام

  وَ طورِ کِشتِ دیم، حُشک‌سالي أسی

  بَدَنمَ دِي تاوِ هویچ کاری نَئْری

  وَ گَرد بُوش و بِخن، هُمالي أسی

  ولی «غافل» نِيم اَژ قدرتِ حق

  گِه تقدیرم وَدس بی‌تالی أسی

  —————–««‹«»»»—————

  علی‌محمد.میرتیموری؛ بلوطستان

  photo_2016-08-28_18-37-39

    

   

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا