• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / اخبار میانی / تیره‌ها و زیرتیره‌های طایفه جوکی (جودکی)

  نوشتاری از زنده‌یاد کدخدا داوود عزیزپور درباره‌ی

  تیره‌ها و زیرتیره‌های طایفه جوکی (جودکی)

  اشاره: آنچه در زیر می‌آید مطلبی است که پنج شش سال پیش به درخواست این‌جانب (محمدبساطی) توسط زنده‌یاد کدخدا داوود عزیزپور -که خود از بزرگان و مردان اثرگذار ایل جودکی به شمار می آید- نگارش شد و در آن روایت تازه‌ای از موضوع مورد بحث بازگو گردید و همان زمان در تارنمای(وبلاگ)بلوطستان منتشر گردید، متاسفانه بتازگی متوجه شدم،  شخص مجهول‌الهویه، مطلب را بی‌کم و کاست در وبلاگش منتشر کرده و تنها زحمتی که کشیده نام  خود را جایگزین اسم مرحوم کدخدا کرده، و برخی هم که از ماجرا خبر ندارند وقتی مبادرت به بازنشر مطلب می‌کنند منبع را وبلاگ سارق مجهول‌الهویه ذکر می‌کنند، از این رو و بخاطر استفاده ی بیشتر مخاطبان نشریه صلاح در آن دیدیم آن را بازنشر نمائیم.

  نتیجه تصویری برای کدخدا داوود عزیزپور

  بالاگریوه یکی از شش طایفه لر در جنوب غربی لرستان است که در تقسیمات میان طایفه ای به چهار تیره معروف و مشهور می باشد-یک:میرودریکوند-دو: پاپی-سه: قلاوند-چهار: جودکی . میر خانواده ی  بزرگی است و احتیاج به معرفی ندارد از بازماندگان شووردی خان اتابک لرستان اند اما هر کجا اسم دریکوند گفته می شود میر در راس قرار دارد  و می گویند میردریکوند  پس معلوم است که اتابکان و والییان لرستان از بالاگریوه بوده.به همین منظور معمرین و ریش سفیدان می گویند بالاگریوه یعنی صدر نشین،بالا نشین،بالا گروه ها و برجسته تر چون به گواه تاریخ در تمام مراحل و در گیری ها و نزاع های عشایری چه با دولت مرکزی چه طایفه ای و عشایری مشکل ها به دست روسای طایفه ی با لاگریوه حل شده است.آشکار و عیان است چه اتابکان قبل از شووردی خان و چه بعد از او همه بالا گریوه ای اصل بوده اند که رفتار نیک و درستشان مایه مباهات و افتخار برای با لا گریوه است به تنهایی و بدون کمک دولت مرکزی از مرزها وآب وخاک ایران دفاع کرده اند بالا گریوه اگر به خود میبالد  ازآن جهت است که از ایران و آب و خاکش دفاع کرده است از شرفش و حیثیتش نه از آن که چند آبادی را غارت کرده وچند نفر را کشته و چند بچه را یتیم کرده یا چند آبادی را از هستی ساقط کرده است و اسم بالاگریوه برازنده این مردم است

  کدخدا داوود در روزگار جوانی

  نتیجه تصویری برای کدخدا داوود عزیزپور

  ایرانی اصیل لر است و  خالص ترین ایرانی با لاگریوه . جودکی گوهری است در نگین بالا گریوه ، در زمان اردو کشی نادر شاه افشار به خوزستان در منطقه بالاگريوه به شاه اطلاع مي دهند که رئیس لرها نه  به استقبال شما آمده و نه اعتنا کرده تحفه و پیش کشی تقدیم شاه کند فورا شاه دستور می دهد بروید و رئیس لرها را بیاورید سواران به نزد مظفر بیک رئیس لرهای بالاگریوه میروند و پیغام نادر شاه را به او می دهند او هم در جواب می گویید من با نادرهیچ کاری ندارم چنانچه با من کاری دارد خودش بیاید  سواران که برای دستگیری خان لر آمده اند دست خالی بر میگردند و جریان را به عرض شاه می رسانند شاه ناراحت می شود و سواران زیادی برای دستگیری خان لر میفرستد این دفعه نیز سواران نادر شکست خورده بر میگردند بعد از چندین بار زد خورد نادر دستور حمله نظامی همه جانبه میدهد  نیروهای نادر هر چه می کنند نمی توانند قلعه خان لر که دژ بسیار محکمی است و در منگره نزدیکی های کیالان و پل زال امروزی است را تسخیر کنند چند روزی با چند حمله پیاپی  نادر کاری از پیش نمی برد و چون جنگی مهم تر از جنگ با خان لر در پیش دارد با مشورت سرداران  سپاه خود از در صلح وارد و نامه ای به مظفر بیک نوشته و تقاضا می کنند اگر نزد من بیایی ترا می بخشم و اردویم را از اطراف قلعه تو می برم خان لر هم فرصت را مغتنم می شمارد و بلا فاصله با چند نفر از ملازمان و نزدیکان نزد نادر میرود.نادر هم همانطور که قول داده بود با عزت تمام او را می پذیرد و خلعت می دهد پیمان صلح و دوستی می بندد موقع حرکت در آن ناحیه نادر پیشنهاد می دهد اگر صلاح بدانی من ترا سرکرده سپاه خود میکنم ،چون این شهامت و دلیری تو در مقابل لشگر من قابل تحسین است هم از نیروی من نترسیدی و هم مردانه به قول من اطمینان کردی و با چند نفر بدون سلاح پیش من آمدی،تو سردار لایقی هستی .خان لر هم میگویید من تا آخر عمر کمرخدمت به تو را بسته و در رکابت هستم فقط چند روز به من مهلت بده تا کارهایم را کمی روبه راه کرده فورا خودم را به شما ملحق می کنم لشگر نادر حرکت کرد و رفت مظفر بیک در منطقه خوزستان با چند هزار سوار به خدمت نادر رسید و خود را آماده هر گونه جانفشانی نمود و نادر همان طور که قول داده بود خان لر را سر کرده قسمت مهمی از سپاه خود کرد پس از آن فتح و لشگر کشی خان لر مرخص شد اما موقع ضرورت فورا خود را به سپاه نادر ملحق مینمود. لران بالاگريوه مردماني مهربان،سوارکار،باسخاوت،مهمان نواز،بانشاط،باصداقت،راستگو و درستکار،دلیر و با شجاعت هستند.

  تصویری دیگر از کدخدا داوود

  نتیجه تصویری برای کدخدا داوود عزیزپور

  سران عشایر لر بختیاری نجات دهنده ایران از دست شاهان بی لیاقت و بی کفایت قاجار که نزدیک به آخرین آنها محمد علی شاه بدست سران ایل بختیاری وسوارانشان و با همکاری و همیاری سپهدار تنکابنی این سران و سواران بختیاری بودند که محمد علی شاه را تحت فشار قرار دادند و شاه هم از ترس نیروی بختیاری به سفارت انگلیس پناهنده شد وآنها پسر خردسالش  احمدشاه را به شاهی ایران انتخاب و محمد علیشاه را از سلطنت خلع کردند سران و سواران لر بختیاری در پایتخت ماندند  تا آرامش کامل را در پایتخت بر قرار نمودند و برگشتند این دلیران اصالتشان لر بالاگریوه هست حسین قلی خان ایلخانی، محمد تقی خان ایل بیگی،حسین قلیخان سردار اسعد فرزندان حیدر کور هستند که اصل و بنیاد و ریشه این شخصیت های بزرگ از تبار بالاگریوه اند.علی مردان خان بختیاری به تنهایی بدون کمک دولت مرکزی با محمود افغان که ادعای تاج و تخت ایران را داشت جنگید و محمود افغان را با آن همه ید بیضا از اصفهان بیرون راند فرزندان بالاگریوه همیشه جان بر کف در راه وطن بوده و هستند هر کدام از شاهان وقتی احساس خطر می کردند به عناوین مختلف لر و لرستان را از نظر جغرافیایی و جمعیت کم می کردند به نام های گوناگون لرستان را کوچک و کوچکتر می کردند اما لرستان همان است که هست چون زبان ، آداب و رسوم ، نشست و برخاست ، پیوند و پیوستگی لرستانیان را حفظ کرده و لرها بزرگان اول ؛دوم و سوم خود را می شناسند چه جور میشود آن را کوچک کرد این تلاش حاکمان گذشته  برای کوچک کردن لرستان تلاشی ناموجه، بیهوده و برای آحاد مردم لرستان مشخص و معلوم بود. چرا حاکمان وقت و گذشته قبل از انقلاب اینقدر لرستان را از نظر جغرافیایی کوچک می کردند جغرافیا ممکن است عوض شود اما مردم که عوض نمی شوند ریشه ، نژاد ، زبان ژن و خونشان که عوض شدنی نیست.لر هم برگی است از پیکره تنومند و پربار ایران که سایه اش بر بالای سر قسمتی از دنیای گذشته  بوده وهست. اسکندر مقدونی وقتی میخواست وارد تخت جمشید شود می بایست از داخل لرستان و از میان لرها عبور کند اما جاسوسانش به او خبر دادند مردمانی دلیر،شجاع و نترس سر راه ما قرار دارد که نمیتوانیم از داخل آنها عبور کنیم پس از مدتی معطلی و مشورت با فرمانده هان و بلدها که در لشکرگاه او بود قرار بر این گذاشته شد که راه خود را کج کرده با طی مسافت خیلی دورتر و کیلومترها فاصله با منطقه لرنشین به تخت جمشید وارد و پایتخت ایران را آتش زدند این گوشه کوچکی از شهامت،رشادت و مردانگی لر بود . از سلاطین های جبار گذشته فقط تیمور لنگ توانست به صورت عبوری از داخل لرستان رد شود  دیگركسي نمي توانسته به عنوان جنگ یا دشمنی وارد خاک لر و لرستان شود اگر پرنده بوده در آسمان لرستان پر و بالش سوخته و کباب شده به زمین افتاده است. لر سرشار از دوستی،صداقت ،پاکی،راستگوی و بی غل وغش از دشمنی نه پاینده جان بوده و نه عیال و مال. همه چیزش را فدای دشمنی کرده تا دشمن را با ذلت به زانو در آورد و نابود کند اگر به لر بگویی میخواهی به جنگِ دشمن وطن وبرای دفاع از آب و خاکت بروی آنقدر خوشحال می شود مثل این است که میخواهد به عروسی برود از جنگ با دشمن وطن  پروا ندارد در زمانهای گذشته هیچ لری برای جیره و مواجب به جنگ دشمن نرفته است جنگ برای وطن برای یک لر فریضه دینی بوده و آنرا واجب دانسته است. در جنگهای جهانی اول و دوم لرها با رشادت هر چه تمام تر سربازان و افسران متجاوز انگلیسی و روسی را با خفت و خواری و تلفات سنگین جانی و مالی از منطقه لرستان مفتضحانه بیرون راندند آنقدر از نیروهای بیگانه کشتند که جنازه آنها چندین روز روی زمین ماند و متعفن شد و بعدا برای اینکه مردم مریض نشوند نعش متلاشی شده آنها را در زیر خاک پنهان نمودند .این گوشه کوچکی از شجاعت و وطن پرستی لر است .اسم بالا گریوه بر گرفته از بالا بودن بالادست بودن و برتر بودن است لر بویژه و به خصوص بالا گریوه در زمانهای آشغال ایران با آشغالگران مخلوط نشده است و با آنها آمیزش نداشته همان طور دست نخورده باقی مانده است ممکن است تلفات جانی بسیار داشته است اما اجازه سکونت به نظامیان پیروز در منطقه لر نشین را نداده اند اگر هم بنا به مقتضیات زمان خواسته اند مسئولیت منطقه را به صورت جزئی و کلی به ماموران خارجی بدهند آنقدر آنها را اذیت می کردند که آن مسئول خودش التماس می کرده که محل ماموریتش را به جای دیگر منتقل کنند چون تامین جانی و مالی نداشته است اصلا سلب آسایش از خودش و خانواده اش میشده و مجبور به فرارش میگشته است لر قاطی ندارد خالص است. یکی از تیره های بالاگریوه تیره پر آوازه مطرح و تاثیر گذار جودکی است که از دو کلمه جود به معنای سخاوت ،کرم،بخشش و کی به معنای کیان، بزرگ منش،بزرگ رفتار،بزرگ کردار و جودکی برگرفته از این دو کلمه بوده که عرض شد در عمل هم ثابت شده است که جودکی هم بزرگ منش است و هم دارای کرم و بخشش و سخاوت است جودکی یک طایفه است اما در نظام ایلی عشایری به دو تیره ی ریخو و آوسر و شانزده تیره و زیر تیره تقسیم میشود اما برای در هم شکستن دشمن آن زمان هیچ گونه تفاوتی نداشته اند همه را به جودکی و یک طایفه میخواندند این تقسیم بندی درون طایفه ای است خارج از طایفه جودکی است و بس

  305077_138912336251815_1737184988_n

  هشت تیره  ی ایل ریخو:

  محمودوند:در ایام گذشته ریاست کل جودکی را داشته است و مهدی بک محمودوند رئیس کل طایفه بوده است پس از آنکه حکومت وقت مهدی بک را اعدام میکند طبق وصیت مهدی بک،حیدر که هم منشی مهدی بگ بوده و هم زرنگ و باسواد و با عرضه بوده به جای او معرفی میگردد و مسئول رتق و فتق طایفه میشود با گذشت زمان و در گیریهای داخلی جودکی به دو تیره ریخو و آوسر منشعب می شود

   حیدرون :حیدرکه بازماندگانش به حیدروند معروف میشوند وکل حیدرون از نسل او هستنداز نسل باباخان است و او بود که ریاست ایل را با همکاری دولت از دست مهدی بک محمودون در آورد و خودش را نیز دولت اعدام کرد.حیدرون به دو تیره آقارضایی و آقامیرضایی معروفند و در یک تقسیم بندی دیگر به حیدرون حیرده و حیدرون برتر دسته بندی می شوند که حیدرون حیرده ها از نسل نصیر خان نیستند و حیدر وندِ اصل و اصیل و صاحب ریاست همان اولاد و بازماندگان نصیر خان هستند که در راس تیره آقا میرضایی و طایفه ریخو و تیره های زیر مجموعه خود عباس خان،علی مرادخان،اِسپن،علی اکبرخان  بوده اند و در راس تیره آقا رضایی و طایفه آبسر و تیره حیدرون حیرده و زیر مجموعه هایش مرادخان ،فتح اله خان ،محمد میرزاخان ،جهانگیر خان ،رحیم خان ،عزیزاله خان و ملک نیاز خان قرار داشته اند.تیره ی آقامیرزایی در ریخو و دادآوا سکونت دارند اما در حال حاضر چند خانواری که در فصلِ پاییز برای کشت و زراعت به ریخو و دادآوا می آیند در خرم آباد ساکن هستند و یره آقارضایی عموما بازمانده گان فتح اله خان اند که در چولحول،افرینه و پلدختر هستند .بازماندگان محمدمیرزاخان در قلعه نصیر، واشیان وپلدختر وبازماندگان مرادخان در پلدختر وخرم آباد وچند خانواری از نواده های آقا رضایی در تنگ ملاوی که آنها  را به نام نوادگان نصراله می خوانند یعنی اولادان نصراله . تیره ای از اولاد نصیر که نه آقا رضایی و نه آقا میرزایی است  تیره و دودمان تیره ودودمان روسم است ودر خوشاب ،بدر بک ،سه داران وپلدختر زندگی می کنند مستقل از دو تیره مهم آقارضا وآقامیرزایی اما متصل و وابسته به خانواده فتح اله خان هستند و در دوران بیعت های عشایری ودسته بندی های محلی همیشه طرف خانواده فتح اله خان بوده اند و بیشتر به این خانواده وابسته هستند سایر تیره های وابسته به آقا رضا وآقا میرزایی معروف و مشهور به حیدرون  حیرده عبارتند از:نور علی ون ساکن درکاوه کالی،عواس ساکن در چولحول و پلدختر ، قواد ساکن در چال کَل و سه داران و جایدر ، الفت ساکن در چال کَل و جایدر و پلدختر ، شرف ون ساکن در قلعه نصیر و اخیرا همگی در پلدختر و تیره سهراب به طوری از ریش سفیدان خودشان سوال کرده ادعایشان برائی است از اولادان نصیر هستند و در بحث های محلی و عشایری آن زمان وابسته به خانواده خسرو بوده اند و دست راست این خانواده به حساب میآیند .

   تیره ممی وند:جزء ایل جمعی جودکی و طایفه ریخو است و در مناطقی همچون چولحول ،معمولان،افرینه،شوراب و جایدر زندگی می کنند و دارای پنج تیره مهدی بک معروف به محمود،صحرایی،هته،قنبرعالی و ناظری است  و قبلا در منطقه ریخوبودند و بعد از جنگ معروف به ریخو که ایل و طایفه از هم پاشید تیره محمود وند هم به مناطق یاد شده در بالا مهاجرت و ساکن شدند.ریش سفیدان و بزرگان محمودوند که از سایرین معروف تر بوده اند علی جان صحرایی،لطیف،صیداسمعیل،جافر و شیران میباشند بزرگان و ریش سفیدان دیگری نیز داشته اند اما نام آورتر از همه چند نفر بودند که ذکر شد شاید بشود گفت علی جان و صحرایی بیش از سایرین در بین مردم شناخته شده اند-نمی گویم برتر بلکه شناخته شده تر بودند-

  شهسوارون:دومین طایفه زیر مجموعه ایل ریخو  شهسواروند که در مناطقی همچون بابا بهرام،چولحول بوده و جد اعلای آنها شخصی به نام شهسوار بوده که به این نام معروف شده اند و جز شانزده تیره جودکی و ایل جمعی ریخو به حساب میایند بزرگانی هم چون علی اکبر،علی ابدال،میرزاعلی دارند تیره مطرح و اثرگزار بوده اند و در دوران گذشته و حال ریش سفیدانی و بزرگان دیگری هم داشته اند ولی شاخص تر از همه این چند نفربود که ذکر شد.

  هفت تخم: جزءایل جمعی ریخو بعد از جنگ ریخان و به طور اجبار در زمان فرماندهی نظامی امیر احمدی در سرمای سخت زمستان و در شرایط بدجوی که باران و برف میبارد با عیال و اطفال و حشم به مدت چندین روز  کوه پیمایی بوسیله نظامیان از منطقه خود که ریخو نام داشته کوچانیده شده و در چم قلعه که قلعه ی نیمه مخروبه بوده اسکان می یابند بعد از گذشت زمستان در کنار رود خانه کشکان اسکان می یابند و برای همیشه در روستای باغ سکونت میابند.به هفت تیره ی کلیوند،شیرون،بهاری،سُرسُر،سنگرون (پاپا) ،سی سی (خیرالله) و جیجون معروف و مشهورند.هر تیره ریش سفیدان خود را داشته است از کلی ونها حسین بک ،رضابک، پنج شنبه ،مراد بک ،مهدی بک و اسدبک و دیگر تیره ها به ترتیب  علی محمد و علی محمدخان ،شیخ عباس،ولی،حسین قلی ،صید جافر بزرگ بوده اند.در مناطقی هم چون پلدختر،جایدر ،معمولان و تعدادی هم در ریخو زندگی می کنند.

  بخشی وند: زیر مجموعه ایل جمعی ریخو که در منطقه های ریخو چولحول معمولان و پلدختر زندگی می کنند و تعدادی هم در کوماس . جد پدری آنها بخشی نامی بوده که به این نام مشهور شده اند ریش سفیدانی همچون نادعلی و مشهدی غلام  از سایر بخشیونها معروف ترند .

  لتوند: جز ایل جمعی ریخان بوده و جد پدری آنها لته نام داشته که به نام لتون مشهور شده  اند.درمنطقه های ریخو و اطراف خرم آباد زندگی می کنند ریش سفیدانی هم چون گدا،محمد رفیع،علی رضا و قربانی داشته اند .

  لگونی: تیره زیر مجموعه ایل ریخو که در چولحول و افرینه و معمولان زندگی می کنند ریش سفیدانی همچون محمدآقا داشته اند

  مینه ای :که در تل کوماس و منطقه مینه زندگی می کنند و تعدادی هم در خرم آباد و اطراف آن ساکنند.

  بلاواسی: یکی دیگر از تیره های بی نام و نشان بلاواسی است در منطقه جودکی نشین اثری از آنها دیده نمی شود اما تعداد زیادی در منطقه سفید دشت پاپی و فعلا همگی در شهرستان اندیمشک سکونت دارند در فعالیت های اجتماعی در خوزستان حضوری پر رنگ دارند و مردمانی اثر گذار به حساب می آیند این بود تیره و طایفه ریخو.

  اعضای انجمن شهر پل‌دختر، نفر سوم از سمت راست، کدخدا داوود عزیزپور

  recovered_jpeg_678

  ایل جمعی آوسر عبارتست از:

  دیناروند: که از منطقه دینارکوه به این دیار مهاجرت نموده.قسمتی در جودکی و قسمتی در وریان “مه له” جز طرحان سکونت دارند که به اسم آن کوه معروف شده اند و در مناطقی همچون بابازید،گلُ گُل،باغ گُل گُل،مورانی و جلگه خلج نیز سکونت دارند که همگی در جوار رودخانه کشکان جز ایل جمعی آوسر بحساب آمده و ریش سفیدان و بزرگانی پرآوازه و مطرح و اثرگزار در منطقه بالا گریوه داشته اند.موسی خان پارسا،پسرش محمد پارسا،خدامراد لطفی،حاج علی قنبر،ممشایی،بوعالی و شیخ علی که همگی مردان خوب ومنشا کارهای نیک بوده اند

  تیره کرمون:در زورانتل و تلمبه خانه افرینه و در کناررودخانه کشکان بوده اند و اکثرا به خرم آباد رفته اند از نظر فرهنگی پیشرفت زیادی داشته اند بنام پدر جد خود که همانا کرم نام داشته است مشهور شده اند ریش سفید و بزرگانی مطرح و اثرگزار داشته اند که پیشترحسینخان و علی حیدر و در سنوات اخیرقندی بوده است و زیر مجموعه ایل آوسر میباشند.

  باوه(بابایی) :در قلعه نصیر،خلیل کر،بادامک و پلدختر بوده و خادم و خدمتکارِ خلیل کر هستند و به همین نام مشهور شده اند ریش سفید و بزرگانی همچون خدایی،بوسلیمو،حسین وصیدحسن داشته و در سنوات اخیر علی آقا از همه مطرح و پرآوازه تر بوده و در امورات اجتماعی منطقه نقشی بسزا داشته است . جزء ایل جمعی آوسر میباشد

  کایید:زیر مجموعه ایل جمعی و عشایری آوسر بوده و در قدیم از منطقهِ بختیاری مهاجرت و در بین ایل جودکی سکونت نموده اند در منطقه قلعه نصیر،دره کایید،بادامک و جایدر زندگی میکنند.همیشه در کنار حیدروند بوده و هستند.یک رفاقت جدایی ناپذیر در بین آنها وجود دارد ریش سفیدانی همچون کایید رشید،حاج غلام ومیرسن داشته اند در زمان خود کارهای نیک و در خور تحسین انجام داده اند و همیشن از جنگ و درگیری گریزان بوده اند برای این رفتار خوب من احترام قائلم چون این رفتار از دانایی و فهمیده ای بوده نه از رویی بی غیرتی

  رشنو:در منطقه دوکوهه جایدر سکونت داشته و ریشه و نژادشان خیلی بلند است مردمانی جسور در زندگی،بسیار فهیم در هرکجای لرستان،خوزستان،ایلام،کرمانشاه و سایر استانهای همجوار مراجعه کنی چند خانواری رشنو در آن منطقه میبینی.رشنو از منطقه تایی به سایر مناطق جودکی نشین رفته اند در اصل جز طایفه دیرکون به حساب میایند انارو و رشنو یک دودمان و تیره هستند اما در این یادداشت رشنو و انارو را دو تیره بحساب میاوریم . ریش سفیدان رشنوِ دوکوهه بارانی،پنج شنبه،خداداد و محم بوده اند.انارو همانطور که گفته شد جز ایل جمعی آوسر جزء لاینفک رشنو به حساب میایند در سرآب حمام و دره انارو زندگی میکنند گویا در زمان قدیم مقداری انار به زور از صاحب باغ برده اند که به این اسم معروف و مشهور شده اند بعدا صاحب باغ انار هرچه مراجعه کرده نتوانسته قیمت انارها را پس بگیرد. ریش سفید و بزرگانی همچون گنجعلی،علیرضا و عباس داشته اند

  الهیارون:زیرمجموعه ایل آوسر به حساب میایند و در منطقه جایدر،باغ،کوماس و آبدانان زندگی میکنند فرزند اصل و اصیل جودکی اند و مردمانی آرام،دانا و بی ریا هستند و خود را قاطی ناآرامیهای دورانهای گذشته نکردند به راحتی و بی دردسر زندگی کرده اند.ریش سفیدانی همچون حسین جان،شیرمحمد وآسا داشته اند جد پدری آنهافردی بنام الهیار بوده که بازماندگانش به این نام معروف شده اند زیرمجموعه ایل آوسر هستند.

  درویش:یا مارگیر خادم و جاروکار بابابزرگ در منطقه دلفان بوده در زمان خیلی دور بعنوان درویش و گرفتن خیرات و نذر و نیاز یه این منطقه آمده  و در اینجا مانده و سکونت دائم نموده اند با مردم شریف جودکی وصلت نموده و  جا خوش کرده اند و در این منطقه  سکونت دارند اصلیت درویش منطقه دلفان است اما اکنون جز ایل آوسربحساب میاید مردمانی خوب،با ایمان،از هر حیث و جهت مطرح و معلوم میباشند.

  آوسری: طایفه بزرگی است که به دو تیره وازروون و میشونی تفسیم شده در منطقه واشیان،کلک بیشه،تخت آو و بنه شه سکونت دارند اکثر میشونی ها در کلک بیشه و آوسر، چمشکی در تخت آو،بنه شه وازروون در واشیان و عمده ی از همه تیرها در پلدختر.این تیره بزرگ زیرمجموعه ایل آوسر تیره معروف و اثرگزار و مطرح در بین طایفه جودکی بوده  ریش سفیدان و بزرگان گذشته طایفه آوسری برجسته تر،مشخص تر و اثرگزارتر از دورانی که در آن زندگی میکنیم بوده است البته حالا هم خوب هستند اما گذشته خیلی بهتر از حالا بوده اند گرچه روزگار هم فرق میکند اما در هر زمان خوبان خود را نشان خواهند داد.طایفه آوسری اصل و اصیل جودکی است در دوران گذشته هنگام دو دستگی ها طرف هر دسته ای که بودند خیلی سنگینی میکردند  و دسته ای که آوسری با او بود برنده حتمی منازعات و مبارزات بود و بزرگانی هم داشته اند که در زمان حکمیت هرجه گفته اند دیگر کسی اعتراضی نکرده است و با جان و دل آنرا قبول داشته اند.ریشه نژادی جافر،پدرجدشان جافر بوده و وازروون،گلالیون و ریشه نژادی میشونی ساکن در قلعه میشون بوده که به این نام مشهور شده اند.بزرگان و ریش سفیدان آوسری ممد،ممدشا،پاپی،کرمی و از دودمان وازروون گل ممد،کرمحسین،کاظم خان،جمعه کلانتری و از دودمان میشونی عبدالعلی.از دودمان جافر و حیات،علی کرم آوسری.ریش سفیدان دیگری نیز داشته اندمطرح و اثرگزار در جامعه عشایری بوده اند اما این بزرگانی که اسم برده شد از سایرین مشخص تر بوده اند.آوسری تیره مهم و تاثیرگزار و با سابقه درخشان و نیکوکار جودکی است.

  سادات:تیره بزرگ سادات که در منطقه جودکی نشین زندگی میکنند و خیلی مورد احترام مردم هستند. همیشه در کارهای محلی و عشایری این محل و این سامان با حسن نیت دخالت و نظارت داشته و در مواقع جنگ و نزاع و درگیری  که در دورانهای گذشته رایج بوده وساطت کرده و بدون نظر برای پایان دادن به آن درگیری و دلخوری کوشش نموده و تا آن نزاع یا نفاق را اصلاح نکرده ساکت نمیشدندعموما مردم این بلد واین سامان از سادات حرف شنوایی داشته اند و تاکنون هم روش به آن رویه گذشته است و در حد و حدود خودشان رعایت احترام میشوند و در کنار هم به خوبی زندگی میکنند

  ملکشاهی:یکی از تیرهای مطرح وابسته به جودکی،پدر و عموهای حاج شیخ علی بابایی،حاج سبز علی و حسینعلی شکارچی هستن که از زمانهای گذشته از طایفه ملکشاهی در استان ایلام به داخل جودکی مهاجرت نموده و در حال حاضر خانواده های زیادی بوجود آمده و در جایدر ،سراب حمام و پلدختر زندگی میکنند.معروفترین و مشهورترین این دودمان حضرت حجت الاسلام حاج شیخ علی بابایی فرزند حاج سبز علی ملکشاهی-که واقعا هم شخصیت مذهبی است و هم محلی- و شهید درویش علی شکارچی پسر حسینعلی که جا دارد از رشادتهای این شهید عزیز تقدیر شود. این تیره از ملکشاهی متصل به طایفه جودکی است.

  استفاده از این مطلب با ذکر منبع (نشریه‌ی بلوطستان) بلامانع است

  79 نظر

  1. اين مطلب شما كامل نيست . همه ي كارهايت جهت گيري دارند . بزرگان برخي طوايف را بر اساس…………

   • دوست عزیزم سلام چند خطی در پاسخ مرقومه اتان نوشتم
    اما،نمیدانم،چرا غیبش زده،فقط عرض میکنم،اگر کسی راجع
    به موضوعی معترض باشد باید،حرف خودرا به صورت مستدل
    و منطقی ارسال کند،و منبع نشر هم موظف به درج است،

    • دوست ناديده و محترم سلام اميدوارم خوب و شاداب باشيد به اطلاع حضرتعالي مي رسانم تاريخ آن چيزي نيست كه ما دوست داريم اتفاق افتاده باشد بلكه آن چيزي است كه در واقعيت رخ داده است همشهري محترم تاريخ نويسي امري تخصصي است كه براي نوشتن آن بايد تخصص لازم را داشته باشي . باز هم مي گويم كه بالاگريوه گنجينه ي تمدني نابي است كه بايد توسط اهل تاريخ مورد واكاوي قرار بگيرد تاريخ بالاگريوه بايد در جهت وحدت مطرح شود نه براي دامن زدن اختلافات سياسي . با هم كار سياسي بكنيم اما ميراث عظيم تاريخي و تمدني بالاگريوه در راه اهداف سياسي خود هزينه ننماييم .

    • حالاشمابراساس مدرک و سندحرف زدی یا براساس صحبت ی شخص .هرکسی ی گرایشی ب طایفه و ایل و تیره خودداره پس نباید بداساس ی شخص راجب طوایف و تیره ها مطلب بنویسی.

   • سلام
    این نوشتخ ها سراسر اشتباه و موضه گیری نابخردانه است

   • خیلی بد توضیح دادن.یطرفه فقط براحیدرون توضیح دادن.اولا حیدرون از محمودون خانی و رونگرفت .حیدرمنشی ممی بک بود.ممی بک زمانی ک فوت میکنه .بعدش میگن تومنشی خان بودی اشنایی داری با شهربانی و اینچیزا .توجانشین ممی بک .بعدش اون بالاگریوه ک زمان افشاریانادرشاه بوده منطقه اندیمشک و ی قلعه هست تو قلعه رضا.یاقله رضه.

  2. آقاي دارايي ضمن احترام بچفراوان به آقاي عزيزپور اما بايد بگوييم بالاگريوه خيلي بزرگتر از اين محدوده و طوايف است بالاگريوه يك مجموعه ي بزرگ تمدني است نه نزادي شما رابه خدا ديگه بالاگريوه را كاظمي چراغي و كايدي نكنيد . فرمايشات آقاي عزيزپور در مورد بالاگريوه كامل نيست براي اظلاع بيشتر رجوع كنيد به تاريخ گزيده حمدالله مستوفي .

  3. نمیدانم چرا در این مطلب اسمی از طایفه چراغ که یکی از تیره های بزرگ طایفه حیدروند می‌باشد، نیامده است
   حیدر رییس طایفه حیدروند 7 پسر داشته و چراغ پسر ارشد حیدر بوده و قبل از نصیر بزرگی طایفه را بر عهده داشته است. قلعه قدیمی هم در روستای آبسرد امروزه هست که تخریب شده و طایفه چراغی نسبت به دیگر تیره های حیدروند نظر شرف رستم سهراب و عباس بزرگتر هست
   چراغ چهار پسر داشته به نامهای محمدحسین نجف محمدباقر و کلوالی که الان هر کدوم از اینها خودشون یه تیره بزرگ هستن و طایفه چراغی جمعیتی بالای سه هزار نفر جمعیت داره که در خرم آباد پلدختر و روستهای آبسرد سراب حمام و چناره و خاکسیاه ساکن می‌باشند

   • امیرحسین جودکی

    سلام
    به هیچ وجه جودکی قسمتی به اسم چراغ نداره

    • با سلام خواستم یه کم از اطلاعات ناقص درج در بالا را تصحیح نمایم.محمودوند یا به زبان محلی ممیوند اصالتا از ایل دلفان هستند گه تیره ای از نورعالی ومیربگ هستند گه در بخش ده پیر و چغلوندی خرم آباد و معمولان و پلدختر و کوهدشت با فامیلی آزادبخت سهرت دارند .اصالت هم خوب چیزی یه .

    • سعید شهسواروند

     چراغ زیر مجموعه جودکی نیست و جزع لوتی های پلدختر محسوب میشوند.
     هم اکنون در قسمتی از پلدختر و قلعه لور اندیمشک سکونت دارند

    • البته ماخودمان هم ميدانيم

    • هه یواش چپ نکنی
     نونم سیچه طایفه چراغ مین ایل جودکی اسمش نیارن ؟؟ شاید مشکل داشتوعن
     ولی ین همه دونن چراغ پسر ارشد حیدر بوده

  4. سلام اينها فقط در حد مقاله است كار تحقيقي هم دارد ولي كافي نيست .بالا گريوه بصرت يگ مرز جغرافيايي تعريق شده كه طوايف مختلف در ان زندگي ميكنند .اقاي دكتر بهاروند كتاب جامعي دارد كه دخوب است مطاله شود .همه طوايف محترم هستن ولي در اكتر مقالات بيشتر حالت وقايع نگاري دارد .تا يك كار تحقيفي جامع .خوب شد در عوض ان از فرهنگ اين قوم در زبان شناسي سرودها لالايي ها موسيقي اواهاي زبان وازگان زبان از ان استفاده شود .ببخشيد هر كس سند و دليلي دارد كه از چهارصد صد سال بيش فرزند كي بوده بدون شك دروغگوي بزرگي است.حتي اقوام بدوي غارنشين كه مراوده ندارند اين ادعا را ندارند متاسفانه به مردم لر مردم بدون ادبيات ميگويند .به علت هاي مختلف تاريخ دقيقي از وفايع نداريم .زبان لري بالا گريوه از زير شاخه هاي پهلوي ميانه يا پهلوي شكسته است كه در دريار ساساني به نوعي گفتگو ميشده خيلي از وازگان بيستون از زبان بالا كريوه گرفته شده كه توسط راولينسون اوا گذاري شد .پوشش لباس زنان و مردان بلالا كريوه شامل ساوه و كلاه نمدي مانند مردمان كرد و اين نشان براكنگي اقوام لر بوده.ولي يك سند دست نوشته از زمان صفيه وجود دارد كه رياست بالا كريوه به ايل باوه ميدهد .كه الان نزد شيخ بابايي است .مدتي رياست هم با چراغ ها بوده .اگه كسي تحقيق جدي كند شايد بهتر باشد .در اخر اين مقاله كوچكترين توهين به كسي نكرده و در حد وانداره خودش است .پيروز باشيد

   • اقایی بهاروند هم که مثلا پروفسور استان ما هستند. کتاب طایفه بازی با کلی غلط دارد.همش طایفه بازی مثلا برای اینکه بگن لک ها چقدرن میگه لک ها سلسله و دلفان !!!خوب این بیرانوند و باجلان با این جمعیت زیاد چی هستند.بعد میگن نمیدونم این جدید تاسیس خوب همین معین الدین نظنزی میگه براوند و یا چند صد سال پیش از اون ویراوند نام برده شده.
    یک خارجی اومده خونه یک کدخدایی یه نمیدونم مرغی چپشی چیزی خورده حرفی شنیده و رفته مثلا میگن لک ها بعد از کشتن شاهوردی خان توسط شاه عباس اومدن کی گفته همون خارجیه که مرغ و یا چپشی خورده.
    بعد این خارجی نمیگه پس اشعار شاه خوشین چیه؟اشعار ملاپریشان از کجا اومدن اشعار خان الماس نورابادی نه کوهدشتی جالب توجه مدیر محترم!!!!! حتی اشعار جلاله خانم که قبرش همین خرماباده اینا از کجا اومدن؟ایناست که کتاب نوشته شده طایفه بازی.
    من خودم مردم بالاگریوه اردات دارم مردم بسیار شریفی هستند.مانند همه مردم لرستان ولی طایفه بازی بدم میاد.

    بخدا اگر این رو نمایش ندی دیگه سایتت نمیام.

   • خوبه خودتون میگین بالاگریوه وسعت جغرافیای وسیعی دارد.بعدش میگی چراغ ریاست بالاگریوه روداشته.اولا حیدرون ریاست خودشوداشته.هرطایفه کدخداو خان داشته..

  5. قلاوند که طایفه ای از دریکوند است. اینم البته سند انچنانی ندارد اخر ما نفهمیدم اگر این اتابکان لرستان بالاگریوه بودند چرا شاهنامه بالاگریوه ای نسرودن؟ اخر طایفه میر خیلی زیرک هستن یه روز میشن عرب و یه روز اتابکان لرستان.یک روز میر علمدار از ابولفضل اینها هیچ دلیلی ندارن تنها میر شاهوردی خان عزیزم میر یعنی بزرگ همین ها میگفتند میرعلمدار ابوالفضل میر هست.
   ولی مثلا تاریخ معین الدین نطنزی میگه و نام از جودکی میاره و مانگره ای اگر متوجه باشید مانگره یا همون منگره که جز اندمیشکه جایی بالاگریوه بوده.این طور یاست نه این حرف ها که اکثرا پرش غلطه مثلا میگن این عزیزان بهتره راجب به تاریخ قاجار و پهلوی حرف بزنن نه نظرایت علمی
   عزیزم اینها را نشون بده

  6. چیزی بگم رشنو اصولا عمله فیلی هستند نه بالاگریوه بعد این را باید مسئول سایت بگن ادعایی بزرگی مطرح شده مثل اینکه بختیاری تیره ای از بالاگریوه است!!!!!خدایی اینها را نگیددالان تو کوهدشت برخی شهرهای لک زبان میگن هورامی ها لکن و یا سه برادر چک و روس و لک این ادعا جنبه علمی نداره!
   بعد جالب اینجاست همه میخوان خودشون را بالا بکشند بگن ما در تاریخ لرستان چکار کردیم و امان کردیم در صورتی که همه فرمانبردار بودند.
   جز در پاره ای از اوقات سگوندها جنگ با ایلیدرم میراز حسنوندها بازم جنگ با این فرد و یه مدتی امیر اشرف یاغی بود به سالارالدوله و بیرانوند که کلا کارش درگیری و کوبیدن طایفه ها و جنگ با حکام بودند.بالاگریوه هم البته در پاره ای مثل محاصره خرماباد بودند که من نمیگم والی زاده میگه با فرار مردان جنگی طایفه پاپی که به همراه بیرانوندها مسئول حفظ رزان بودند عشایر شکست خوردند.
   پاپی ها فرار کردن بیرانوندها دل شیر داشته باشند هم مجبور فرار کنند. اینو اقایی والی زاده میگه.
   چنین نگید اونم تو منطقه ای مثل لرستان که با این حرفها رگ غیرت اینها و انها باد میکند.
   اقای بهاروند هم کلا اومده طایفه بازی راه انداخته تو کتاب قوم لرش پر از اشتباه هم هست کتابش این طوری شده بابا همه میخان خودی نشون بدن.

   • ایل رشنو با دلایل و مستندات روز :

    دوهزار خاروار در ایلام که مرزبانانی بپدند که بدون هیچ گونه چشمداشت از مرزهای ایران دفاع کردند خاک ایران و عراق را عادل خان رشنو فرمانده ارتش صفوی مرز ایران و عراق را جدا کرد:

    عادل خو عالی رتبه عالی تباره

    کشتنش شهر مَندلی (شهری در عراق) طایی مزاره

    مزارش در طایی هست

    و البته این باب تکبر ندارد برای بی اطلاعی عده ای که می گویند از طایفه دریکوند است اگر جز طایفه دریکوند است چرا در؟

    اسلام اباد غرب الشتر ایلام مشهذ قزون …. دزفول خوزستان ایا ذر این مناطق دریکوند وجود دارد؟

    تنها ایلی همایش ملی برایش برزگزار شد ایل رشنو است

    باب افتخار و بزرگی این است که از نوادگان امام موسی جعفر (سید علی)را به دامادی برگزید که هفت تیره سادات لرستان از نوادگان ایشان است که این افتخار نصیب ما شده که چنین خواهرزاده های پاکی داریم

    خواهشا بروید تاریخ را مطالعه کنید ان موقع سخن بگویید برادران

    • تمامی طوایف و ایل ها گرامی و ارجمند هستند

     امیدوارم این مطالب سبب از هم گسیختگی و ناراحتی افراد و طوایف از یکگدیگر نشود

     برابری و برادری مهمترین جز دین ما هست
     ❤️

    • 🔸خان و رعیت
     تمجید از ستمکارانی که با دسترنج ستمدیگان کاخها ساختند!!!
     ظلمهای فرد زورگویی بنام (خان) که خود را صاحب اختیار زندگی و نوامیس تمام مردم منطقه تحت سلطه خود میدانست را افتخار طایفه خود ندانیم، بین افراد آزاده با افراد تحت سلطه از لحاظ گفتار و کردار و پندار تفاوتهای زیادی وجود دارد… انسان آزاده باشیم. با سپاس

   • عادل خو عالی زتبه عالی تباره

    کشتنش د مندلی طایی مزاره

    عادل خان عالی رتبه عالی تباره کشتنش در مندلی طایی مزاره

    مزاره سردار عادل خان رشنو فرمانده سپاه شاه عباس در جنگ معروف که شاه عباس هم با ازبکان در شرق جنگید هم با عثمانی در غرب

    وظیفه جنگ و حراست از مرز ها با عادل خان بود که در راه کشور جان داد

    قبر ایشان در طایی است و میتوانی دیدن فرمایی

    برادر شما که اطلاعات کافی نداری اشتباه نگو از بالاگریوه هم نتنها از مرزهای لرستان بلکه از مرز های “ایران” دفاع کرده

    لازم نیست به کوچک کردن ایل بزرگ بالاگریوه بپردازی

    در ضمن شما که میگی رشنو ها عمله فیلی بوده چه طور سپه سالار ارتش ایران شد؟

    کمتر به تخریب بالاگریوه بپرداز
    یا خلیل اکبر کدخدا منطقه میانکو شرقی بود که «سید علی»از نوادگان امام موسی جعفر«ع» به دامادی او درامد

    چه طور یک طایفه رعیت نوار مرزی ایران ساکن شده؟

    مگر عمله فیلی نیستد پس چه طور در کرمانشاه هیچ فیلی نیست؟
    چون رشنو به استنتاج از «دهخدا»۹۵۰سال قدمت رسمی دارد
    در ضمن اگر عمله هستند دلیل احترام فراوان بزرگان «لرستان» نه تنها پلدختر به «کدخدا خداداد رشنو» بزرگ این ایل در بالاگریوه چه بود ؟

    ایا کسی به رعیت احترام می گذارد؟

    اقای خرم ابادی به تحریف تاریخ از ذهنیات صددرصد غلط خود نپرداز که گناهی بس بزرگ است

    پیامبر اسلام «ص»می فرماید:

    اگر سنت و کار و حرف خوبی در مردم بیفتد تا موقع انجام ان کار برای ان فرد خوبی می نویسند اگر ید باشد هم برعکس

    این حرف بی سند شما گناهی بزرگ بود که اینجانب تنها خواست تجدید اطلاعات و درستی ان را داشتم

    ان شا الله شما و تمامی دوستان پیرو راه حق و موفق باشید

    • مخاطب ارجمند
     اگه درباره‌ی شخصی که گفتی اطلاعاتی داری ممنون می شیم محبت کنی
     اگه اینگونه است که ادعا کردی
     مطمئن باش اینجانب(مدیرمسئول) شخصا و بصورت ویژه بدان خواهم پرداخت.
     محمد بساطی

     • سسلام ابتدا تشکر می کنم از وقتی که برای خوندن مطلب من ادا کزدسد

      قبر مرحوم که بهتر است لفظ شهید را برایش به کا رببریم در روستایی طایی در نزدیکی خرم اباد قرار دارد اگر خواهان تحقیق بیشتر هستید به ان جا مراجعه کنید تا از بزرگان ان دیار اطلاعات بیشتری دریافت کنید

      در حقیقت نام عادل خان رشنو که چون نگین لرستان در تاریخ می درخشد مظلوم مانده است و مانور تاریخی نمی دهند مانند جریجریان خواهرزادگی سیدهای لررستان بر رشنو های که شبکه افلاک«مستندش را هم پخش کرد»

     • https://fa.m.wikipedia.org/wiki/رشنو_(طایفه)

      مطالبی در مورد عادل خان نوشته شده است با ذکر “منبع”

     • سلام برادر عزیز اقای بساطی از ویکیپدیا میتونید استفاده کنید که یکی از منابع ان کتاب ولادیمیر مینورسکی هست خاور شناس معروف

    • سلام به همه بزرگان اهل قلم که جزحقیقت و مستدچیزی در رسانه ها درج نمیکنند سخن واقعی ومعقول را همه کس میپسندد ولی سخنی که مستدل نباشد وفقط بدون آگاهی ویا خداای نکرده از روی غرض ورزی باشد خرید آری ندارد من که اهل بالاگرفتن هستم وفرهنگی وتا حدودی اهل مطالعه وعلاقه مند به نسب شناسی .می خواهم در مورد طایفه رشنو بگویم نمیدونم چطور بعضی از دوستان رشنو را جز بعضی از طوایف دیگر از جمله دیرکون میدونم با توجه به پراکندگی این ایل بزرگ در استان وفراترازاستان ومهمترازهمه اینکه این ایل چون زود شهر نشین شده اند افراد این طایفه زیاد مانند محیط های کوچک در فکر تعصبات طایفه ای نرساندند فکر مطرح کردن خود ویا طایفه بازی نیستند به نظر بنده که رشنو هم نیستم رشنو از بزرگتربن طوایف لرستان است وبا توجه به اثاروسوابقی که از آنها از اقوال ونوشته ها وپراکندگی آنها دادستانهای لرستان ایلام خوزستانودیگر استان ها پیشنه ی این قوم به زمانهای بسیار دور است

  7. نظر دوم رو چرا نمایش ندادید. ولی بازم میزارم بالاگریوه کجا بختیاری کجا!!!بقران اینها جز اختلاف افکنی چیزی نیست اخر سردار اسعد کجا بالاگریوه بوده! بعد بالاگریوه جمعیتش چقدره بختیاری جمعیتش تو لرستان اندازه بالاگریوه اس عزیزم فردا بیان اینجا بخونن این جوان ها رو که میشناسید الکی سر این حرف ها کینه ای میشن متاسفانه هم هی تو فضایی مجازی روی اینها مانور میدن.
   گفتم الان هرکی جزئی رو برداشته میگه من اینم من فلان لک یجور بختیاری یه جور بالاگریوه ای یجور ولی کارنامه اعمال همه مشخصه ثبته
   ولی حقیقت اینه بهتر بود. در مورد جودکی بحث میشد تا نمیدونم بالایی همه تاریخ معاصر تاریخ معاصر مشخصه کی به کی بوده و کی کجا رفته کی چکار کرده که چکاره بوده کی فلان و امان .

   • اینجا به اشتباه خود اعتراف میکنم بنده خیال کردم منظور کل ایل بختیاری است تا دیشب بحثی شد با دایی بزرگمان که از مورخین ایل بختیاری است. ایشان گفتند طایفه حسینقلی خان ایلخانی اصالتی در استان لرستان دارند.

   • 🔸خان و رعیت
    تمجید از ستمکارانی که با دسترنج ستمدیگان کاخها ساختند!!!
    ظلمهای فرد زورگویی بنام (خان) که خود را صاحب اختیار زندگی و نوامیس تمام مردم منطقه تحت سلطه خود میدانست را افتخار طایفه خود ندانیم، بین افراد آزاده با افراد تحت سلطه از لحاظ گفتار و کردار و پندار تفاوتهای زیادی وجود دارد… انسان آزاده باشیم. با سپاس

  8. باسلام

   کپی بر داری از “مطالب بدون منبع معتبر “وبلاگ ها کار غیر اخلاقی است
   نویسنده ای که مطالعه ی دقیق و اطلاعات کافی و مستند نداشته باشد نباید مطالب غیرواقعی و کذب را انتشار دهد

   بعنوان مثال
   در مورد تیره جافر
   -اول کدخدا این تیره “کدخدا عواس” یا عواسقلی بن جافر بن وازرو بن گلالی بن دریک=ایل دریکوند
   بعد از ایشان فرزندش کدخدا مهدی علی یا “کیخا گرگعلی” بوده است
   عبدالعلی که برادر زاده کدخدا عواس است برخی افراد که نمیشناسند ایشان را به اشتباه معرفی میکنند
   درمورد وی شعری تاریخی گفته شده:
   نه سوار.. نه تفنگچی ..نه کدخدا وی …///… چی لیوه تاری.. یکسره ..کاسش سوا وی!

   توصیه بنده به نویسنده های جوان این است که به تاریخ نگاری ، ولادت و وفات و.. موجود برسر سنگ قبرها توجه داشته باشند حساب کار دستشون بیاد.

   • مخاطب محترم
    شما اگر به اول مطلب توجه میکردید چنین سخن نمی‌گفتید
    نویسنده‌ی مطلب کسی است که رخ در نقاب خاک کشیده و در زمان حیاتش هم به دلیل سن بالا کمترین آشنایی با دنیای مجازی و وبلاگ ها نداشت که از آن‌ها کپی برداری کند
    او خود منبعی بود برای همه‌ی کسانی که می‌خواستند در این باره قلم‌زنی کنند.
    اگر چند وبلاگ مجهول‌الهویه مطالب او و بلوطستان را بی ذکر منبع درج کرده‌اند نباید این تصور غلط برای جنابتان دست شود که مطالب تولیدی بلوطستان کپی برداریست.
    مطلب بالا را مرحوم کدخدا با سواد اندک و خط آدم‌های قدیم نوشته بود به دلیل خوانا نبودن مسئول نشریه شخصا آن را تایپ کرد از این رو قطعا مال هیچ وبلاگی نیست.
    اینکه بعضی جاهای مطلب به مذاق شما یا هر کسی دیگر خوش نیاید یا برخی حرفعها از قلم بیفتد حرف دیگریست
    که باید به گونه ی دیگر آن را بیان کرد

  9. از بزرگان طایفه ممی وند افراد زیادی بودن من جمله کدخدا زید علی محمودوند معروف به کدخدا زیت علی که عموهای بزرگوار ایشان غافل و باقر و گنج علی می باشند که از خوانین به نام و معروف بودند و در سلحشوری و مهمان نوازی شهره خاص و عام —

   این از پدر بزرگم شنیدم که در گذشته سفر نموده اند به مناظق پلدختر

   موفق و موید باشید

  10. میثم ایمانی

   سلام کاملا درسته ولی اسم ایمانعلی جد حته توش نبود ایمانعلی برادر بزرگ شیران بوده که الان نسلش به ایمانی معروفند دستتون درد نکنه از زحمتتون…از افرینه

  11. اویس جودکی (درویشی)

   با سلام واقعا برای نویسنده متاسفم که بدون هیچ شناختی از طوایف مطالب را بیان نموده اند مثلا در خصوص طایفه محترم درویش انچنان بیان نموده اند که انگار با این طایفه دشمنی بسیار سختی دارند که اینچنین این طایفه را معرفی کرده اند مطالبی مانند جا خوش کرده اند ویا وصلت فقط میگویم متاسفم اگر بگوییم ایشان از طایفه درویش که در سراب حمام و در همسایگی ایشان بوده اند شناختی ندارند گزاف است ولی علت این دشمنی را نمیدانم خدا عالم است

  12. دوست عزیز و محقق سلام
   بندە یک نفر از ایل کوماسی مریوان کردستان هستم. راجع بە کوچ کوماسها از منطقە شما بە اینجا تحقیق میکنم.
   لازم دانستم از شما بخواهم اصلا کوماس شما دقیق کدام بخش و شهر و استان واقع شدە، لهجە کوماسها لری است یا لکی یا کرمانشاهی؟ چون کوماسهای ما کە چند روستا هستند کلهری کرمانشاهی صحبت میکنند.
   آیا در تاریخ شما کوچ کوماسها بە کردستان آمدە. در منطقە شارەزور سلیمانیە عراق هم کوماسها سکنی دارند.
   لطفا همکاری بفرمائید.

  13. سلام
   بندە از کوماسیهای مریوان هستم.
   لطفا همکاری بفرمائید منطقە کوماس شما در کدام شهر و روستاها واقع شدە. آیا تاریخ شما نشان دادە کوماسها بە مریوان و سلیمانیە عراق کوچ کردند.
   لهجە کوماسها اینجا کلهری کرمانشاهی است، کوماس شما چی؟

   • کوماس دوست عزیز یک روستا در بخش ویسیان خرماباد و یک دوست داشتم اهل این روستا از طایفه جودکی هستند. و جودکی هم از قدیمی ترین طوایف ایران و لرستان چرا میگم قدیمی ترین چون نام جودکی در کتاب معین الدین نطنزی اومده است. و ان تاریخی که ان کتاب ازش نام میبره مصادف با به قدرت رسیدن شجاع الدین خورشید چنگروی که به قرن 5 هجری یعنی 1000 سال پیش تقریبا از ان طوایفی که در انجا نام میبره تنها طایفه جودکی و زنگنه و بیرانوند هنوز دارایی نظام ایلی هستند. و نامشون دگرگون نشده است.
    زبان منطقه بالاگریوه یک نوع و گویش خاص زبان لری به همین نام است. لری بالاگریوه ای.
    و حتی طوایفی که اصالتا جز طوایف لکی هستند در منطقه بالاگریوه به زبان لری حرف میزنند. مانند طوایف سگوند و برخی تیره های بیرانوند.
    و اصولا در منطقه لرستان و حتی جنوب ایلام و شرق کرمانشاه ان گویش مد نظر شما یعنی آن کلهری وجود ندارد.
    البته خانواده های هستند. که کلهر هستند ولی لری و لکی صحبت میکنند.
    و اینکه طایفه شما هم اکنون زبان کردی کرمانشاهی یا به اشتباه که میگن کلهری سخن میگن ممکن پیشتر قبل از مهاجرت مدتی در کرمانشاه بودند. و شما که مطمئنا فردی محقق هستید میدانید زبان وسیله ارتباط است. و به سبب روابط و موقعیت مکانی ممکن است تغییر کند.
    متاسفانه کسی از این مهاجرت ها مثلا چند صد ساله خبر ندارد. اگر کسی هم مدعی باشد پدرش گفته فلانی مهاجرت کرده گزافه بیشتر نگفته.
    ولی همانطور که بنده آشنایی دارم مهاجرت ها صورت میگرفته و مانند زمان حال نبوده هرکس هرکجا و هر منطقه ای دلش میخواسته بدون نیاز به پاسپورت گذرنامه میرفته.
    مگر اینکه در تاریخی ثبت شده باشد مثلا حمدالله مستوفی از مهاجرت گروهی از اکراد شمال سوریه به منطقه لرستان خبر میدهد. که اتفاقا نام های که میبرد در میان طوایف بختیاری هنوز هم همان نظام طایفه ای دارند.
    مانند طایفه ذلقی که یکی از طوایف سرشناس بختیاری است.
    کلا از ان ور می امدن به این ور و از این ور به ان ور
    و مهاجرت ها صورت میگرفته. الان در میان بختیاری طایفه رنگنه هم دارند. ازشان بپرسی کجایی هستی میگویند بختیاری. و تنها از روی نام طایفه شون میشه فهمید و شک کرد ارتباطی با طایفه زنگنه دارند.
    البته شاید برخی سینه به سینه بدانند. ولی ما که تاریخ سینه به سینه مون که میدونیم مروبوط به قاجار و پهلویه
    که تاریخ لرستان و اتفاقاتش رو به صورت اشعاری به زبان لکی در می اوردن.
    و متاسفانه بدیل جنگ های طایفه ای و درگیری های زیادی که بین طوایف و ایلات این منطقه با یکدیگر و اقوام و حکومت های محلی بوده خیلی از این اسناد از بین رفته مگر تک و توک که این تاریخ ها بصورت سینه به سینه نقل شده است.
    و به زمان اواخر زند و یا اولیل قاجار بر میگرده و دیگه در زمان اواسط قاجار مکتوب شدند.
    البته اتفاقات بسیار مهم مانند مرگ شاهوردی خان و شوروش میر قیصر حکومت حسین خان فیلی اینها که بسیار مهم بوده ثبت شده ولی واقیع کمتر دارای اهمیت خوب فراموش میشه.
    البته این نکته رو بگم چندبار از این منطقه به منطقه اردلان لشگر کشی شده است.
    یکبار در زمان شاهوردی خان اتابک لرستان یک بار در زمان حسین خان فیلی یک بار توسط کریم خان زند امکان دارد. سربازی و یا جمعی از سربازان در ان منطقه مانده و و زن و بچه اختیار کردن و نسلی تشکیل دادند. این یک نظریه و یا فردی و یا افرادی مهاجرت های داشتند.
    گواه هم همینکه ما در لرستان باجلان داریم در عراق هم باجلان داریم حالا معلوم نیست اینا از اینجا رفتن اونجا یا اونا از اونجا اومدن اینجا زبان باجلان ها در لرستان لکی هست زبان اصلیشون و البته لری هم حرف میزنند. در عراق زبان باجلانی که شبیه هورامیه و بعضا زبان کوردی سورانی.
    برگردیم سر نقطه اول
    کوماس یک روستا قدیمی در بخش ویسیان جنوب خرماباد هست و گویش مردم هم لری بالاگریوه ای و از طایفه کهن جودکی هستند.

  14. جناب نویسنده حسته نباشی بالاگریوه به معنی برتر نیست.گریوه یعنی تپه وماهور..چه کموبودی افراد را وادار به دروغ میکند..بزرگان تعریف میکنند که هر وقت از میان بالاگریوه جهت رفتن به قشلاق سفر میکردیم با یاغیان بالا گریوه مواجه میشدیم کجا صداقت . جهت بردن یک گوسفند عزیز ترین کسان را به کشتن میدادن..رفتار وکردار افراد نشانه شخصیت انهاست به تعریف وتمجید نیست…

  15. بابایی ها که از طرف ایلام آمده اند احتمالا سوره میری باشند

  16. تیره های بلاواسی، چمشکی، الهیاروند، محمودوند و گروهی از طایفه هفت تخم جودکی هستن وبقبه از بیرون تشریف اوردن مانند شهسواروند حیدروند لطوند وازروند میشونی بابایی کاید دیناروند کرموند لنگانی بخشیوند هفت تخم کلاله ، هیچکدام از این تیره ها جودکی نیستن همه از این ور و اونور تتشریف اوردن خیلی هم طایفه مهمی تو لرستان نبودن مثل بیرانوند و حسنوند و دیرکوند و سگوند

  17. در جواب این دوستمون اقای علی
   ببنید اگر شما این حرف منو به این گرفتید مثلا من بخواهم توهینی مثلا به طایفه رشنو کنم خیر بنده تمام دوستی ناگستسنی با برخی از اینها دارم بچه های مرحوم حاج خنجر رشنوادی در ایلام از دوستان صمصیمی بنده من هستند، با اقای دکتر نادر رشنوادی هم کلاس بنده بودند در دانشگاه بگذریم.
   لفظ عمله فیلی به هیچ عنوان توهین نیست. طوایف هم چون طولابی رکرک چگنی کمالوند اینها را عمله فیلی میگوند. و چند طایفه دیگر مثلا اگر کسی بالاگریوه باشد مثلا رعیت نبوده یا بیرانوند یا سگوند باشد؟
   و یا حسنوند؟ خنده داره این رو توهین قلمداد کردید بنده نه مذهبی هستم و نه دوست دارم ضد مذهب باشم ولی سعی میکنم انسان واقع بین باشم و برخی توهمات مرا شتسشو مغزی ندهد. صدرصد به برابری اعتقاد دارم در این را شک نکنید. اینکه رعایا و فعلا تمام ما از خان کلانتر و کدخدا رعیت بودیم و مگر غیر این است که مالیات میدادیم؟ان هم مثلا به یک حکومت دموکراتیک و پایه گذاری شده بر مبنای اصل آزادی و برابری انسان ها بلکه یک حکومت که شاه سایه خدا بود بقیه اش نوکر سایه خدا،نادر شاه افشار هم یک سرباز بوده دلیل نمیشود هر کس چیزی بوده ان بماند. در ضمن عمله فیلی توهین نیست. پدر جان مثلا بالاگریوه باشی ایا بالاگریوه حاکم لرستان بودند. و یا بیرانوند مگر حاکم لرستان این هم رعایا حاکم بودند. حال در پاره ای از مواقع و بازه های زمانی شورشی کردند. وگرنه تاریخ را بگردی مگر این اسدخان و یارانش چرا اعدام شدند؟ چون جلوی ارباب در امده بودند.یکم خوبه جنابعالی عینک بدبینی را از روی چشم خود برداری و کمتر مردم را متهم کنی و تهمت بزنی به هیچ عنوان خودم رو در حد نمیبینم بخواهم به یک گروه و اجتماع قومی و قبیله و یا هرچی توهینی بکنم

   • دوست عزیز من به هیچ وجه قصد بی احترامی به شما را نداشت

    البته انکار نمی کنم که قضاوت نا به جا در مورد شما کردم

    امیدوارم من رو ببخشید

    البته که قصد من بی احترامی نبود بلکه

    مرحوم عزیزی اطلاعات کافی نداشته و براساس چند تا گفت و شنوذ این ها را نوشته وگر نه

    ایا ما در کرمانشاه ایلام درکون داریم

    همانطور که میدونید تعداد رشنو ها ان جا بسیار زیاد است

    عادل خان فرمانده سپاه صفوی در جنگ با صفوی

    دوستانی که قبول ندارند می توانند سری به طایی زده و مقبره ایشان را ببینند که شعری هم بر روی ان نوشته شده که:

    عادل خو عالیرتبه عالیتباره کشتنش د مندلی طایی مزاره

    عادل خان عالی رتبه عالی تبارست در مندلی کشتنش و در طایی مزارش است

    اگر این قبر جعلی و ساختگی بود در طول تاریخ ما لرها که بسیار به نژاد اهمیت می دهیم میامد که این کار ها رشنو ها جعلی است ولی می بینیم که اینطور چیزی نیست

    و هیچکسی دلیلی برای دروغ پنداشتنتش نیاورده

    چه طور با این دلایل ما باید از درکون باشیم؟

    دوستان حسنوند که به پلدختر کوچ کرده اند

    راحت فامیل های خود را در الشتر و سایر اماکن پیدا می کنند
    چه طور ما که به قول مرحوم درکون هستیم در حالی که از بزرگانمان می پرسم فامیل هایمان در خرم اباد را می شناسند اما هیچ اسمی از درکون نمی برند؟

   • سلام دوست عزیز و گرامی با اطلاعات بالایی که داری من اژتون می خوام در مورد علینقی خان مشرفی و فتاح خان نایب اگر اطلاعاتی دارید بگید چون در وبلاگ اقای والیزاده http://valiyanmogtaderfili.blogfa.com/1394/10
    در مورد یکی از نوادگانشون اشور خان رشنو مطلب نوشته شده بود قبلا جایی خونده بودم در موردشون اگر میشه کمی من رو راهنمایی کنید

  18. با سلام و عرض ادب خدمت نویسنده این مقاله
   این سادات که نوشتید سادات آهوقلندری هستند (شاهرخوند شهنشاهیوند ندروند طاهروند مرتضی وند قاسموند و خلفوند) که در خرم آباد (مرکزی-بخش پاپی و ازنای سگوند و….) و در پلدختر دورود اندیمشک و دزفول و درصد کمی در ارمر و کلجو دره شهر زندگی میکنن .. اینها همون خواهر زاده های رشنو ها هستند (با افتخار و احترام به قدیمیترین طایفه لرکوچک رشنو های عزیز) که شما نوشتید جزو ایل جودکی اشتباس عزیز من اینها جزو خاندان سادات آهوقلندری گه اینها که در پلدختر زندگی میکنن چهار پنج تیره از طایفه شاهرخوند هستند /// البته این نکته هم هست این طایفه (شاهرخوند) وابسته به ایل جودکی هستن یعنی محل کوچشون یکی بوده بهتر بود درست مینوشتی ولی بازم ممنون از شما حداقل شما نامی از ما میاورید بازم ممنون سادات اهوقلندری رشادات زیادی به مانند بیرانوند سگوند میر و… در زمان شاه داشته ولی به هر دلیلی زیاد اسم نمیارن البته شاید بزرگان ما کم کارن متاسفانه ک نتونستن این ایل هفت طایفه ای رو درست به مردم بشناسونن.. طایفه بابایی هم جوری که من از بزرگانشون شنیدم یک تیره از سادات خلفوند هستند که طی ماجرایی سیادت رو پدرشون ازشون میگیره و دیگه از جمع این جماعت دور افتادن ساداتی در دزفول هستن از همین آهوقلندری ها طایفه خلفوند که ادعا میکنن اینا هم از تیره بابایی هستن و سید هستن این برمیگرده به تلاش بزرگان و صاحبان علم برای حل اینگونه موضوعها تبارشناسی

   • دوست عزیز

    تمامی سادات لرستان از پشت بی بی گنجور دختر خلیل اکبر هستند

    تا الان ندیدم کسی با دلیل و مدرک منکر این قضیه باشد

    امیدوارم که دلیل مدرک داشته باشید چون از بزرگان هم که می پسیم نسبت دایی و خواهرزادگی ما را به رسمیت می شناسند

    چه افتخار بس بزرگی که سادات خواهرزادگان ما هستند

    • سلام خدمت شما
     متاسفانه سادات آهوقلندری بد معرفی شدند و مثل خیلی از طوایف آثار مکتوب قدیمی هم ندارن و فقط سینه به سینه نقل شده البته در حال حاضر کتب زیادی در مورد طوایف نوشته شده مثل باجولوند حسنوند بیرانوند و … ولی باز هم در مورد خاندان آهوقلندری کتاب درست درمونی پیدا نمیشه شاید فط شجره نامشون به اسم سادات عوکانی معروف به آهوقلندری باشه و همیشه در کتب مختلف برخی طایفه های این خاندان مثل خلفوند و ندروند جز پاپی به حساب اومدن شاهرخوند جز میر و جودکی بحساب اومدن مرتضی وند جز قلاوند شهنشهاهیوند جز دالوند و…. چیزی که من شنیده ام و میدونم خلیل اکبر میگن جد طایفه بابایی میباشد که زمانی از بین سادات خلفوند بیرون رانده شده به دلایلی نشنیدم که بگن بی بی گنجو دختر خلیل اکبر باشه … بلکه میگن بی بی گنجو دختر جهانگیر خان رشنو از ایل رشنو هستش همانطور که شاید بدانید قبر سید علی آهوقلندر هم در منطقه طایی میباشد که آنجا ایل رشنو سکونت دارد و سید علی جد 8 طایفه سادات آهوقلندر میباشد …

  19. سلام طایفه رشنو یکی از طوایف بزرگ باجولوند است واز قوم سکاها که بعدا بعضی ها به منطقه بالا کریو مهاجرت کرده اند ودر کتاب باچول بامدرک وسند در مورد سلاحورزی ها ورشنو ها ونوکرمراها وپنبه خورها وساکی هاو رومیانی ها امده است که این طوایف ایل سکوند یا باجولوند هستند که به دلیل کوچ دراثر چراه دام ها ویا جنگ ها ونزاع های محلی در بین استانهای کرمانشاه / لرستان/ ایلام/ وخوزستان به صورت پراکنده زندگی می کنند ومعین الدین نطنزی وحمدالله مستوفی در اصل انها را ا ریا یی واز ایل باجول مکیداند /سکا به معنی دلیر وشجاع است

  20. سلام/رشنو/ ساکی/ سلاورزی/ نوکرمرا/ سکوند یاسکاوند که امروزی میگن سکوند/پنبه خور/ یاراحمد/دالوند/ اروان/قاید رحمت/ حتی بعضی از دلفان ها/ پیامنی/که حدود یک صد تیره که مستند وارد گوگل شوید وبنویسید گستره ایل باجولوند یا ایل سکوند میاره بالا که نظرات حمدالله مستوفی ومعین الدین نطنزی هم موجود است وتایید شد ه که این طوایف سکوند هسند وبعدا در لرستان واستانهای اطراف الخصوص خوزستان / ایلام / وکرمانشاه سکونت یافته اندودر ضمن زمان حمله کریم خان به شیراز همراه بیرانوند ها حضور داشتند ودرزمان حمله تیمور لنگ کتاب اعترافات تیمور درمورد شجاعت ایل های باجول وبیرو نوشته های موجود هست

  21. سلام دوست عزیر. متاسفانه اطاعات شما در مورد طوایف جودکی در مورد تیره ها اصل جودکی و.تیرهای زیر مجموعه جودکی کامل نیست. لذا توصیه این حقیر به شما در مورد تیره بلاواسی این است که تیره بلاواسی یکی از اصلی ترین تیره های جودکی .بشمار می آ ید و از زیر مجموعه تیره ها به حساب نمی آ ید هیچ نویسندی تاریخی تیره ها و ریشه های اصلی یک طایفه بزرگ را بدون نام و نشان خطالب نمی نماید. در آخر هم از نویسنده تشکر میکنم که خودشنو معرفی کنن که اصل و نسب ایشان به چه تیره ای از جودکی ها نسبت داره. با کمال احترام.

  22. سمیرا تدین گودرزیان: برادران وهم استانیهای بزرگوار انصافا در اینترنت کتاب گستره ایل باجول مجلد یک ودو را سرچ نمایید . بالغ بر یک صدوپنجاه تیره ایا باجول را مشاهده کنید البته عده ای از میان ایلات دیگر کوچ کرده ودر اغوش گرم این ایل قرار گرفته اند ..نویسنده کتاب با اطلاعات دقیق از هر گونه لاف وگزافه گویی فاصله گرفته ودر یک شعر بیست وشش بیتی تمام ایلات لرستان را بتصویر کشانده است.. مطالب این کتاب بقدری زیبا ، حقیقی،ودور از خود نمایی نوشته شده است که مرا که ریشه واصالتم لر نیست تحت تاثیر عمیق قرار داد ولذت بردم و از دست اندر کاران خواهشمندم کتابهای این نویسنده زبر دست را به جوایز دکتر حسابی ومهرگان معرفی نمایند. تنها نویسنده ای که شماره اش در کتاب درج شده است..

   • جناب موسوی ما به کتاب دسترسی نداریم والا در ستون پیشخوان بلوطستان هم در سایت و هم در نشریه چاپی معرفی خواهیم کرد.
    اگر با نویسنده محترمش ارتباط دارید بگید کتابها را در اختیار بلوطستان بگذارد تا در این راستا اقدام شود

    • با عرض سلام خدمت تمامی دوستان راجب سادات آ هوقلندری که بخش عمده ای را از ایل بالا گریوه تشکیل میدهند توضیحی داده نشده،پیام فرستاده شده توسط سید مصطفی موسوی از جوانان سادات موسوی جنوب شهر خرم آباد

     • سلام خدمت آقای موسوی عزیز شاید خیلی از طوایف آهوقلندریها به زبان بالاگریوه ای حرف بزنند اما بالاگریوه ای نیستند م جدا هستند متاسفانه با جمعیت زیادی که در خرم آباد دورود و اندیمشک و پلدختر و … دارند امام نتونستن در زمانهای قدیم حداقل اکثریت پیش هم زندگی کنن یا خودشونو جدا از دیگر طوایف معرفی کنند مثل طاهروند و قاسموند رفتن زیر شاخه باجولوندها شاهرخوندها شدن سادات جودکی ندروند و خلفوند شدن جزئی از ایل پاپی مرتضی وندها که اصلا بیشتر رفتن دزفول و دور شدن متاسفانه ایل ما نتونسته با جمعیت زیاد خودشو درست معرفی کنه حتی در زمان تبعید عشایر عشایر آهوقلندری خیلی جنگها با شاه کردن و همه 7 طایفه رو تبعید کردند ولی در کمتر کتابی نامی ازشون هست ما آهوقلندریها جداییم از بالاگرویوه و بالاگریوه مثل برادر ما میماند و احترام زیادی هم براشون قادلیم ولی یک ایل یا بهتره بگم خاندانی جدا هستیم

  23. سلام ممنون میشم اگر کسی در مورد جودکیهای منطقه سیلاخور اطلاعاتی داره در اختیار ما هم بداره

  24. سلام ممنون میشم اگر کسی در مورد جودکیهای منطقه سیلاخور اطلاعاتی داره در اختیار ما هم بداره

   • با سلام ، جودکی های ساکن در منطقه سیلاخور در روستاهای شیروانچقا ، چقاکوری ، کارخانه سفید کن ، عربان ، چگنی کش ،طنجور و کپر جودکی ساکن هستند ، از تیره های بزرگ لتوند ، آبسری و چمشکی می باشند و بزرگان و کدخداهای زیادی دارند که آوازه نامشان در منطقه طنین انداز است .بزرگانی چون کدخدا دوشنبه جودکی لتوند که عکسش در داخل قلعه فلک الافلاک به همراه دیگر بزرگان ایل بزرگ جودکی موجود می باشد (دارای ریش بزرگی بوده و بسیار تنومند) الان نوه اش حاج عیدی جودکی نام و نشانی دارد ، کدخدا غلام جودکی که نوه اش مرحوم حاج رسول جودکی نام و نشان بزرگی در منطقه دارد و جودکی های چگنی کش که دایی های مرتضی خان اعظمی هستند و در منطقه اسم و رسم خودشان را دارند ، جمعیت جودکی در منطقه سیلاخور حدود دو تا سه هزار نفر می باشند که در میان طوایف بیرانوند ساکن در منطقه برای خود نام و نشانی کسب کرده اند این جودکی ها از سال های گذشته در چند مرحله از روستاهای منطقه مرکزی پلدختر ( برآفتاب غزال ، چولحول ، چمشک و منطقه آبسر به منطقه خوش آب و هوای سیلاخور رفته که داری زمین کشاورزی زیادی می باشند ..

  25. من نه جودکی ام ، نه بالاگریوه ای و نه اصلا لر! برای تحقیق اینجا اومدم و چیزی که از کامنتهاخوب فهمیدم اینه که در عصری که حتی دسته بندی های سیاسی و اقتصادی هم دچار چالش هستند هم عجیبه و هم مایه تاسفه این همه تعصب و دسته بندی قومیتی!! همیشه برام سوال بود چرا ایلام و لرستان این قدر در توسعه درجا می زنن. حالا فهمیدم. مادام که این همه تعلق خاطر به اصل و نسب و طایفه و باهات به اون بین شما باشه شما محکومید که همیشه وقتتون و انرژیتون رو تلف اثبات برتری خودتون با اتکا به برتری طایفه تون بکنین. دونستن و احترام به پیشینه خوبه اما تفاخر و مباهات به اون؛ اون هم مباهات بی پایه عین غرور عصر جاهلیته. کدوم این خوانین و بزرگانتون کاری برای پیشرفت بشر یا حتی طایفه شون کردند؟؟؟ کدومشون رو اصلا غیر خودتون کسی می شناسه؟ مگه امیرکبیر و قائم مقام فراهانی بودند؟؟ بزرگی دلیل میخواد. بیدار شین، دنیا عوض شده!

  26. خدا همه رفتگان و مرحوم عزیز پ

  27. خدا همه رفتگان و مرحوم عزیز پور رحمت کنه

  28. درود بر همه، دوستان هر کسی گفتار و کردارش باید طوری باشه که حداقل پیش وجدانش سربلند باشه…
   در رابطه با تاریخ و گذشته لرستان هیچ سند و مدرک محکمی وجود نداره و متاسفانه بیشتر نویسندگان کتابایی در این مورد نوشتن که مطمعنا حقیقت ندارن…
   دوستان کلمات معنی خاصی دارند و نمیشه اونا هرجایی استفاده کرد… به طور مثال خیلی از نویسنده ها از کلمه ایل برای طایفه خودشون استفاده کردند در صورتیکه جمعیت امروزیشون شاید به پنج هزار نفر هم نرسه… بگذریم
   و اما بنده خودم از ایل بالاگریوه هستم دوستان بالاگریوه به معنی بالانشین هست و البته از کلمه گریوه که در زبان لری به معنای کوه و یا تپه است گرفته شده.
   نویسنده ای یه کتاب قطور چاپ کرده و درباره بالاگریوه مطالبی به اضافه و از خود درآوردی نوشته که به شخصه اونا رو کاملا پوچ میدونم …
   و اما چند نکته مهم،
   اول اینکه هیچ طایفه ای پانزده پشت خودش رو دقیقا نمیدونه غیر از طایفه میر که امروزه تا سی نسل شجره دارن
   و اما متاسفانه مشخص نیست که چرا بعضی هاشون خودشون رو عرب میدونن
   دوم، نود و پنج درصد نوشته های نویسنده های جدید اشتباهه به طوریکه تقریبا تمام طوایف رو مهاجر میدونن به غیر از طایفه دریکوند البته در اینکه دریکوند ها قدیمیترین مردم لرستانن شکی نیست
   سوم، دوستان اینکه کی ایل و طایفش چکار کرده مهم نیست مهم اینه که ما برای خدمت به انسانیت و عدالت چکار کردیم واقعا حتی بهش فکر هم نمیکنیم…

  29. سلام،خسته نباشید،طایفه کرموند اصالتا از سیاه پوش های دزفول هستند،جد آنان که به کرم دزفولی معروف هست خیاط بوده ،و برای خیاطی شهر به شهر میرفته،به پلدختر که میرسه عاشق یکی از دختران نصیری میشه و با او ازدواج میکنه،و در پلدختر ( روستای گل گل ) میمونه،که همون جا هم میمیره،و بعدا بچه های او به زورانتل و جلگه میروند،قیچی خیاطیش هنوز در بین نوادگانش دست به دست میچرخه،نوادگانش دارای فرهنگ و تحصیلات بسیار بسیار بالایی هستند.

   • سلام و خسته نباشی
    در مورد طائفه کرموند کامل ننوشتی
    چون کرم یا همان کرم الله خان پسر صمصام بوده و صمصام پسر عبدالله خان معروف به امیر طوفان بوده که از بختیاریهای هفت لنگ ایذه بوده که ره دلایلی به مسجد سلیمان و بعد دزفول آمده
    در ضمن یکی از برادران کرم سیه پوش نام داشته که جد سیاهپوشان دزفول میشه
    بعد خواهر کرم هم ملک نام داشته که شهر باغملک رو هم به اسم اون گذاشتن
    بعد به لرستان و محله قلعه نصیر میاد و داماد نصیر خان بزرگ میشه و اینجوری در این منطقه سازگار میشه…

  30. سلام دوست عزیز جای بسی تاسف است که خیلی راحت ی تیره اصلی جودکی را بی نام و نشان میخوانید لطفا در خصوص نوشتن مطالب حتما تحقیق کنید و از تیره و بزرگان بلاوسی عذر خواهی کنید

  31. با سلام خدمت تمامی عزیزان – همه ی طوایف محترم و گرامی اند- از شما عزیزان درخواست می شود که در کنار نقدتان از این دوست عزیز مثل اقای مجتبی چراغی طایفتونو معرفی کنید اما منطقی مثلا من می دونم یه زمانی ریاست دست طایفه نصیری که شامل چراغ و حیدر است بوده – اما اگر خوب فکر کنیم می بینیم که هر روستا و منطقه ای کدخدا و خانی داشته-باتشکر از همه شما دانشجویی از کاشان

  32. رشنو یکی از کهنترین و باستانی ترین نژادهای لر بعد شما رشنو رو زیرمجموعه جودکی میدانید خخ خنده دار است…. جغرافیا و تاریخ رشنو خیلی فراتر از بالاگریوست…. تو از دوره اسلامی میگوتی رشنو از باستان هم گذر کرده….. لطفا سطح اطلاعاتت رو بالاتر ببر

   • البته اینکه دیرینگی طایفه رشنو به دوران باستان برسه و زیرمجموعه جودکی به حساب بیاد منافاتی نداره/ معنی این سحن اینه که رشنوهایی که در بالاگریوه هستند در تقسیم بندی ایلی عشیره ای جز جودکی به حساب می آیند ممکنه دیرینگی رشنو بیشتر از جودکی باشه و بین این دو تناقضی نیست

  33. واژه رشنو یک واژه کهنه که ریشه در اعماق تاریخ ایران باستان دارد. ایل رشنو هم بصورت پراکنده در هفت استان و چندین کشور ساکن اند و جمعیت و قدمت زیادی هم دارند… اینکه بخای اونارو زیر مجموعه جودکی بدانی بهت آوره…. رشنو تاریخش از بالاگریوه هم فراتر رفته درسته که عده ای از رشنوها ساکن مناطق بالاگریون دیگه دلیل نمیشه برا خودتون ببرید و بدوزید….. درضمن بالاگریوه هم نژاد نیست نام یک مکان جغرافیایی با قومیتها و نقشه مشخص…. گریوه هم به معنی دامنه و تپه و ماهور…. این نام در زمان اتابکان باب شده… زنده باد همه لور های اصیل

  34. با سلام بخش زیادی از نام ها توضیحات در مورد طایفه محمودوند ناقص و اشتباه می‌باشد…

   اگر متن را اصلاح می‌فرمایید بنده جزییات دقیق را برایتان ارسال کنم

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا