• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / اخبار میانی / ئاسو سوو

  ظاهر سارایی

  ئاسو سوو

  بيلا وای شه مال  عه بير شه ن بکه ی

  بيلا   گولباخی    خه نه خه ن    بکه ی

  بيلا    گول   دایم    بوشکی    وه    ناز

  بيلا  ده   عاله م   پرِ  بوو   سدای  ساز

  بيلا  نه شئه ی مه ی  بکه ی مه دهووشم

  بيلا نه غمه ی نه ی په خش بوو ده گووشم

  بيلا   بنيشيم   ده   وه ر    نساران

  بکه يم  ته ماشای  ره وزه ی  وه هاران

  بيلا سروه ی وا سه فا بيه ی وه  ده یشت

  بيلا   دنيا   بوو   وه   باخ   به هه يشت

  بيلا ئه لپه رِيم هه ر که س وه يه ی ته رز

  شاواز    بکيشيم   وه    ئاواز   به رز

  بيلا  شه و    بچوو رووژ  پاک  ئه لای

  ده مان دور بکه ی کول قه زاو به لای

  تا که ی هه ناسه، تا که ی خه مباری

  تا که ی  وا وه یلا، تا وه که ی زاری

  تا که ی په ژاره، تا که ی په شیوی

  تا که ی  حاکم  بوو عاده ت  دیوی

  بيلا   تووز  خه م، بيلا  ته م   شين

  نه مينی ده رو ساراو سه رزه مين

  بيلا  ئاسو سوومان   رووشن   بو

   بيلا رووشنی ولات پووشن بوو

  3 نظر

  1. با سلام
   یه آقای ظاهر سارایی ا ایره چه مکه -یه کرد پرست متعصب و ضد هرچه لر لکه

  2. درود بر ظاهر سارایی

  3. مهدی اسدیان بیرانوند

   با سلام خدمت سر دبیر محترم ولی
   ایشان بسیار آدم ناسیونالیست و رگه های متاسفانه فاشیستی هم دارند.
   البته جسارت بنده را ببخشید ولی میتوانستید از بزرگان ادبی که هستند مانند
   پرتو کرمانشاهی و دیگران بگذارید. ایشان متاسفانه بعضا ید طولایی در سرقت ادبی دارند نمونه
   غلامرضاخان ارکوازی را شاعری کورد معرفی کردند در حالی
   که شعر بابا یال ایشان لکی است.
   در تذکرت شعرا مرحوم اسفندیار خان امرایی هم آمده است و هر کس با دیدن واژگان و سبک شعری ایشان این موضوع را درک میکند.
   در مورد یک نکته ایشان گفته کوردی جنوبی و لکی را در زمره کوردی به اصطلاح جنوبی جایی دادند.
   لکی ساختار ارگاتیو دارد که در دیگر ویش های ان منطقه دیده نمیشود و اصولا ده آوا و یا مصوت از تمام لهجه های کوردی بیشتر دارد.
   و گورانی را نیز کوردی جنوبی خواندن در وبلاگ خویش ایشان گویا نمیدانند زازا-گورانی زبانی جداست از کوردی
   و در آخر غزلی زیبا از ماموستا هژار

   قه ت له دنيا دا نبوو بيجگه ل ناخوشي به شم
   مات وداما و وپه شيو وبيكه س و چاره ره شم
   سرده ميك ئاواره بووم وماوه ييكيش ده س به سه ر
   نه م دي رووي ئاسو وده يي،هه رتووشي گيره و قرقه شم
   دابي كوردي وايه ،كه س لا گيري لي قه ماو نيه
   بوچي سه ركو نه ي بكه م ليم زيزه ياري مه هو ه شم؟
   تيغي بي مه يلي وجه فاي ئه و نازنينه دلره قه
   جه رگي له ت كردم به جاريك ئه نجنيويه سينه شم
   كوشتمي وشه ش خاني ئومميدي له من گرتن حه ريف
   موره هه لداويم و بيهووده به هيواي دووشه شم
   نابيني زه رده له سه ر ليوي كه سي له شاره دا
   گه ر خه م وده ردي دلي خوميان به سه ردا دابه شم
   خوشه ويستي گوشه كه ي ته نيايي هه ر ئه ژنو كه مه
   بويه روژ وشه و وها گرتوومه ته نيو با وه شم
   نايه لي دوژمن به ره نگه زه رده كه ي من پي كه ني
   تاده مي مردم ئه من مه منووني فرميسكي گه شم
   شاعيريكي راست ويه كرووم وفيداكار و نه به ز
   كورده موحتاجي محه ك نيم زيري بي غه لل و غه شم

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا