• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / اخبار میانی / الگوی توسعه یافتگی باید بومی باشد

  دکتر محمود سریع القلم

  الگوی توسعه یافتگی باید بومی باشد

  Image result for ‫سریع القلم‬‎

  الگوي توسعه يافتگي يعني اينكه كشوري، جغرافيا، فرهنگ و منابع خود را مطالعه كند و ببيند از چه طريقي مي تواند توليد ثروت كند تا به يك مزيت نسبي برسد. كشور ما دوهزار كيلومتر مرز در خليج فارس دارد. شما اين را مقايسه كنيد با ١٢ كيلومتر مرز عراق كه هميشه در يك حقارت ژئوپولتيك قرار گرفته است. بسياري از رفتارهاي سياسي عراق در گذشته تحت تاثير اين كم بودن دسترسي اش به خليج فارس بوده است.

  كشور ما عمق ژئوپولتيك دارد. به اين معنا كه عرض و طولش مناسب است. اين عرض و طول را مقايسه كنيد با عربستان يا كشوري خاص مانند شيلي كه يك باريكه يي است. كشور ما از دوطرف به دريا دسترسي دارد و يكي از آنها (خليج فارس) بسيار مهم و بين المللي است. كشور ما منابع انساني منحصر به فردي دارد.

  مطالعاتي كه انجام گرفته نشان مي دهد از مراكش تا پاكستان و در ميان ٥٥ كشور مسلمان ايران بهترين شرايط را در منابع انساني دارد. در ميان اين كشورها به ندرت كشوري يافت مي شود كه هم كارگردان داشته باشد و هم فيزيكدان. هم بهترين اطبا را داشته باشد و هم ماهرترين مهندسين. هم مورخ داشته باشد و هم اينكه مردمش به بهترين نحو زبان هاي ديگري را ياد بگيرند. بنابراين توانايي هايي كه در ايران است، در ميان كشورهاي مسلمان منحصر به فرد است و در جهان هم رتبه ما ١٥ است. اگر بخواهيم اين را تبديل به قدرت و ثروت كنيم بايد ببينيم كه راه ما چيست؟ بايد سراغ صنايع سبك برويم يا كشاورزي؟ ما از اين طريق مي توانيم ثروت اقتصادي توليد كنيم. كشوري كه ثروت ندارد نمي تواند فرهنگ خود را زنده نگه دارد. ثروت هم صرفا به معناي پول نيست، به معناي امكانات است. اگر ما بخواهيم فرهنگ و تمدن خود را در دنيا مطرح كنيم نياز به امكانات داريم. در كشور ما به نظر مي رسد كه پتروشيمي و فناوري اطلاعات بهترين شرايط را دارند.
  اتفاقا بسياري از متخصصان ما معتقدند كه مزاياي نسبي در كشاورزي نداريم و منابع آبي را بهتر است كه در جاي ديگري مصرف كنيم. در يكي از كنفرانس هايي كه در داووس حضور داشتم، خود بيل گيتس شخصا به من گفت: اي كاش روابط ما عادي بود كه من يك مركز ويژه براي جوانان ايراني در ايران درست مي كردم. وي مي گفت ما از چيني ها و هندي ها بسيار استفاده مي كنيم، اما نسل ايراني ها نسلي ديگر است و توان هاي متفاوتي دارند. در منطقه سيليكون ولي در شمال كاليفرنيا كه مركز آي. تي جهان است ٧٠ درصد غيرامريكايي هستند. عمده اين ٧٠ درصد چيني ها، هندي ها و ايراني ها هستند. در حدي اين سه مليت در حوزه فناوري امريكا نقش عمده ايفا مي كند كه در يك سند به عنوان تهديد عليه امنيت ملي امريكا معرفي شده است.

   

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا