• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / اخبار میانی / هر گردوی چینی گرد نیست و هر مدیری دزد نیست!

  امیر ناصر غلامرضایی

  هر گردوی چینی گرد نیست و هر مدیری دزد نیست!

  چند روز پیش مطلبی در جراید و فضای مجازی منتشر نمودم تحت عنوان “توسعه شرف می خواهد” که در آن به این موضوع اشاره کرده بودم که تنها راه دزدی از بیت المال ورود به چرخه اداری و مدیر شدن است ، زیرا برای دسترسی به بیت المال باید رابطه اداری داشت . درج این موضوع به مذاق بعضی ها ( صد البته فقط مدیران)خوش نیامد و خیلی ها چه آنها که طاقت شان کم است و اهل تحلیل و تعبیر نیستند و چه آنها که در خاکریز رقابت سیاسی سنگر گرفتندومنتظر بهانه هستند تا پیراهن عثمان برعلیه دولت بر سر نیزه کنند مقاله بنده را بهانه کرده بر ساز عناد با دولت دمیدند که شاید منظور اینجانب از مدیران ، مدیران دولت تدبیر بوده لذا اخلاقا خودم را موظف به شفاف سازی و روشنگری میدانم که بگویم ، بنده با کسی عقد اخوت نبستم از هرکسی خلاف ببینم خواهم گفت و تدبیر غالب دولت تدبیرهم نقدپذیریست، منظور بنده همه دولت‌ها بوده بخصوص دولت پاک دستان ، لذا در پاسخ به روبه صفتانی که نقد فراگیر منصفانه ای را که بدون تعلق خاطر به هیچ دولتی و از سر دلسوزی نگاشته می شود مصادره به مطلوب کرده و مدیران دولت تدبیر را دست کج قلمداد کرده و چه آنها که بر خوان نعمت دولت تدبیر نشسته و از گفته دیگران تفسیر به رای می کنند ، بر آن شدم تا روشنگری نموده وتوضیح واضحات دهم و نگذارم دیوار اتهام و افتراء کسی را غیر منصفانه در زیر آوار خود مدفون کند. لذا با وجود ارتباط و ارادتی که به دولت تدبیر دارم اگرخلافی از مدیران دولت تدبیر هم ببینم خواهم گفت وخواهم نوشت چون معتقدم نظام و مردم ماندنی(ریگ ته گذارند) و مدیران رفتنی اند.

  . فعل دزدی در هر زمانی دزدیست چه این دولت چه آن دولت چه این شخص چه آن شخص !! فعلاکه ازدولت تدبیر جز مظلومیت چیزی ندیدم اولا دزدی فقط چاپیدن بیت المال نیست بلکه سوءاستفاده ،تبانی ، تصاحب جایگاهی که به حق نیست ، و ده ها مورد دیگر را میتوان درردیف دزدی دانست ، دزدی از قانون دزدی از بیت المال دزدی از اخلاق دزدی از دین ، دزدی از موقعیت شغلی، کم کاری و ..سرجمع این موارد را می توان دزدی نامید .

  در دولت قبل به گواه اخبار و اطلاعات مردانی بودند که خودراپشت پرده تنفذ سیاسی شان پنهان کرده و پس از سرآمدن تاریخ مصرفشان به چنگال عدالت افتادند، یا زندانی شدند یا محروم از فعالیت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی شدند از این دزدان پرآوازه نیست میتوان به حمید بقایی معاون آقای احمدی نژاد و مرد شماره دو دانشگاه ایرانیان اشاره کرد که موضوع 16 میلیاردتومان دانشگاه ایرانیان و سایر مسایل مربوط به او اظهر من الشمس است آیا او مدیر نبود که توانست به که منابع مالی بیت المال دسترسی پیدا کند ؟

   حتما آقای محمد رضا رحیمی را فراموش نکرده اید که ماجرای تحصیل مال نامشروع او وموضوع فساد در بیمه ، او را به آب خنک خوردن انداخت ، آیا او مدیر نبوده ؟

   از جناب آقای ملک زاده دبیر شورای ایرانیان ومعاون گردشگری دولت مهرورز نمیتوانیم چشم پوشی کنیم که در دوم تیرماه 90 بازداشت شد،! اگر او تخلفی نداشته چرا بازداشت شد ؟ به وجدان خود رجوع کنید آیا اگر مدیر نبود میتوانست چنین تنفذی برای چنان تخلفی داشته باشد؟ پس بازهم رد پای مقام و منصب و ریاست در میان است نه رد پای فقرا ! حتما از اتهامات شیخ دولت مهرورز جناب شیخ بهمن شریف زاده بی خبرنیستیم که دادگاه ویژه روحانیت او را به اتهام فساد مالی بازداشت نمود !! پس او هم مدیر بوده که بیت المال را به بیت الحال خود منتقل کرده، آیا غیر از این است؟

  نمونه دیگر ازمدیران دزد ، مدیریت ستاد سوخت دولت مهرورز احمدی نژاد است که از سوی شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت به اتهام تخلف در ستاد سوخت بازداشت شد !! البته این تخلف بوی نفت داد ، نفتی که قرار بود سر سفره ها بیاید به جیب مدیران رفت، بازهم بگید اینها مدیر نبودند !! راستی خاوری گل سرسبد شعبده بازان اقتصادی ایران چنان خورد و چنان برد و چنان رفت به سرعت میگ میگ ، که پلیس اینتر پل هم نتوانست به گرد پایش برسد !! مدیر بودن امیر السارقین استاد خاوری قابل انکار نیست ! باز هم بگید هیچ مدیری دزد نیست،،، پیشنهادم این است که بگوییم بعضی مدیران دزد هستند یا بگیم بعضی دزدان مدیر شدند !! از پرونده پر پیچ و خم و آبرو بر بنیاد شهید بی خبر نیستیم که نتیجه تحقیق و تفحص آن هنوز اعلام قطعی نشده که در دوران آقای زریبافان مفتوح شده و مفتوح مانده که (جای خادمان به شهدا را خائنان به شهدا گرفتند) آیا آنها مدیر نبودند؟

  راستی از شهرام جزایری ( ش .ج ) و بابک زنجانی (ب.ز) اینها را ” باحروف مقطعه نوشتم که غیبت تلقی نشود” بد نیست ذکر خیر کنیم که اگر رانت مدیریت درکنار آنها نبود آیا می توانستند به راحتی آب خوردن بیت المال را بخورند؟

  خیانت تامین اجتماعی در همين قماش هاپالوی بیت المال است.آیا باز هم مدیران میتوانند از دست بنده گله کنند که چرا کلمه مدیر قید شده ! تخلف مالی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی که توسط خانم آزاده اردکانی معلم کم تجربه ای که با مدرک لیسانس میکروب شناسی با (محبت برادرانه) آقای بقایی به ریاست موزه ملی ایران رسید ودزدی از آثار باستانی ایران نتیجه مدیریتش بود را نباید فراموش کرد که گندی از گندهای دولت کریمه مهرورز بود شاید او را گذاشت که میکروبهایی به نام عتیقه را خارج کند و موزه را سالم سازی کند !!

  به راستی اختلاس 123 میلیاردی توسط فاضل خداداد از مدیران بانک صادرات و رفیقدوست از رانت پر قدرت برادرش را کجای دلمان بگذاریم؟ این هم یک نوع دیگر مدیر، آیا رد پایی غیر از رد پای مدیران در این اتفاقات میتوان یافت ؟

   برای دزدی از مال و عاطفه و اعتقاد و باور مردم دست به دامان جن گیرها هم شدند ! یعنی دزدی از باور مردم !! ظلم درحق فرهنگیان و صندوق ذخیره نیز ازهمین دست خیانتها به بیت المال است که برای سوارشدن بر مرکب تیز پای اختلاس راهی جز مدیر شدن نیست . اما این گفته بنده دلیلی بر این ادعا نیست که بخواهیم بگوییم همه مدیران دزدند . تعدادی ازمدیران وجدان دولت گذشته وجدان داشتند وبیت المال را بین خود وخلق اله منصفانه و برادرانه تقسیم کردند، اما هر مدیری دزد نیست. همانطوریکه هرگردوی چینی گرد نیست !

  صریح بگویم که سوءتفاهم باعث خراب شدن حال کسی نشود چون هیچ کیف قاپ و موبایل دزد نمیتوانداز بیت المال بدزدد، برای سر کیسه کردن بیت المال باید در دستگاه اداری جا خوش کرد تا بتوان از قلم و قدم و امضاء و نفوذ به نفع خویش بهره برد .. هر کس متعلق به هر دولت و هر فکر اگر خلاف کند مستحق شماتت و مستوجب عقوبت است .

  مدیران دولت تدبیر فعلا دزدی از شما ندیدیم مواظب خودتان باشید اگر خدای ناکرده خطایی ببینیم گلوله سلاح نقد آبرویتان را هدف قرار خواهد داد، پس آمریکا هیچ غلطی نمیکندبلکه دزدان داخلی بیت المال همه غلطی می کنند .

  امیر ناصر غلامرضایی/ بلوطستان

  2 نظر

  1. عینک لازمی امیرناصر خان!عینک ذره بینی نه ها!عینک ظریفی کافیته…….حسین جان فریدون رو لااقل ببینی جان برادر!

  2. عینک لازمی امیرناصر خان!عینک ذره بینی نه ها!عینک ظریفی کافیته…….حسین جان فریدون رو لااقل ببینی جان برادر!

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا