• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / اخبار میانی / مر مانی و آزر بنیشن او هم

  لک‌سروی از زنده‌یاد خان‌منصور ناصری آدینه‌وند

  مر مانی و آزر بنیشن او هم

  ژه ذریه آدم، ژه ذریه آدم /خاتونی دیمه، ژه ذریه آدم
  بالا وینه سول نه کنار یَم/ یا طرز طوبی نه حیاط جم
  گیسونه چن طرز و ردیف هم /چن چپه کلاف چوی مار ارقم
  دونیم قاونه گرد گونا کردن خم /چوی نیش عقرو جراره پرسم
  ابرو مر کمان بهرام و رستم /یا دو هلالن پیوستن و هم
  مر مانی و آزر بنیشن او هم/ آزر وه تیشه، مانی وه قلم
  جم بکن تدبیر و افکارون او هم/ اوسا بکیشن سیمای ژو صنم
  ترک بین نوشم، هوشم بین کم /خواوم نه خیال خاتون کردن رَم
  گیسو نه دو دوش، مه‌وش پری‌وش/مر سیه‌ماران، مزگ مردان چش
  شش دانگ زیبایی اَر آدم بی بَش/ ولی ژه عالم، یه بردو، هر شش
  هلال منفعل خم ابروشن / خورشید شرمنده، ژه شعله روشن
  چن مجنون مرده، خال هندوشن / چن فرهادکشته، بیستون کوشن
  حوری ندیمی، یه آرزو شن / پری پرورده‌ی حسن نیکوشن
  چمانی و روی مرمر منقوشن / ستاره مقهور شعاعی روشن
  دنیا پیوسته هر وه کامشن / یا حیف نرانم یه کی نامشن
  سران گرفتار، حلقه دامشن / هور ذره ژه نور لامع لامشن
  شعله‌شمع‌روش دل‌عاشق سوزن / گیسوش چو شون، رخسارش‌روزن
  ابروش کمانن، مژش دل دوزن / یه قمچه باغی، نه کامین هوزن
  دیده دل‌رباش، هانه مرموزن / طالع‌تر ژه شمس عالم افروزن
  وه غمزه‌ی پیکاو، پیکاو نه جرگم / نه زمین در دی،نه خدا مرگم
  فلک نه بقاء، نه قوامشن / خوفم نه خطر نا هنگامشن

  اشاره: این شعر در بلوطستان شماره 18 تاریخ 31/5/96 منتشر شد.

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا