وی افزود: آنان که فقط بر تغییر مدیران شهری تاکید دارند قطعا خیرخواه مردم نیستند و گرنه در چنین شرایطی که بیکاری , رکود کارخانه ها و سایر مشکلات مردم منطقه را آزار می دهد به فکر کمک به مدیران شهر بر می آمدند و برای حل مشکلات منطقه یک قدم مثبت بر می داشتند.

کیانپور  با ابراز خرسندی از اقدامات و پیگیرهای خود در خصوص مسائل و مشکلات منطقه تاکید کرد: برای کمک به مردم شریف و نجیب دورود و ازنا از هیچ کوششی فروگذار نخواهم بود و از زمان راه یابی به مجلس حتی برای لحظه ای نیز از مشکلات موجود غافل نبوده ام.

نماینده مردم دورود وازنا در مجلس شورای اسلامی  با اشاره به انتقاداتی که در شبکه های مجازی در رابطه با عملکرد ایشان منتشر می شود عنوان کرد: نقد منصفانه پذیرفتنی و قابل احترام است اما قطعا و یقینا مردم فهیم و آگاه شهرستان های دورود و ازنا  فرق بین نقد منصفانه و مغرضانه را به خوبی می دانند.

وی گفت:برخی بد اخلاقی های فضای مجازی ناشی از باج ندادن به آن دسته از افرادی است که مطالبات غیر قانونی و یا مطابات شخصی و منفعت خود را بر منفعت مردم ترجیح داده و سعی دارند از این طریق خواسته خود را تامین کنند .کیانپور این رفتار را خلاف اصول اخلاقی عنوان  و تاکید کرد:صراحتا اعلام می کنم که منفعت و مصلحت مردم دورود و ازنا را فدای منفعت و مصلحت هیچ فرد یا گروهی نخواهم کرد و تا پای جان به عهدی که با آنان برای حل مشکلات منطقه بسته ام وفادار خواهم ماند.