• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / اخبار میانی / شعر ملمع(فارسلری)

  مهران یوسفی فر -مجتبی میرزایی

  شعر ملمع(فارسلری)

  یادش بخیر اون قدیما :

  به شیره گون میگفتیم: ژوی
  به عروس میگفتیم:بوی
  به شیر آغوز گاومیگفتیم:لوی
  به حا دثه بد میگفتیم:لاو
  برنگ آبی میگفتیم:کیاو
  به خبر مرگ کسی میگفتیم:چاو
  به نشر اخبار میگفتیم:راو
  به صبوری داشتن میگفتیم:تاو
  به اراسته شدن میگفتیم:ساو
  به هووی زنان میگفتیم:هآو
  به گاو نر مبگفتیم:ورزا
  به زن نازا میگفتیم: مزا
  به مشک اب میگفتیم:کنه
  به مادر بزرگ میگفتیم:ننه

  Image result for ‫شعر ملمع‬‎
  به شوخی کردن میگفتیم:تیتال
  به پاره کردن میگفتیم:شیتال
  به نخ کش شدن میگفتیم:ریفول
  به البسه هم میگفتی:پرتال
  به مطرب هم میگفتیم:تشمال
  به مال اندک میگفتیم:بنمال
  به پدر میگفتیم:باوه
  به گوسفند نر میگفتیم:کاوه
  به ساج هم میگفتیم:تاوه
  به نیمرو میگفتیم:خاوینه
  به جنس ماده میگفتیم:ماوینه
  به اسیابان هم میگفتیم:لووینه
  به کمر میگفتیم:قه
  به گلیم میگفتیم لیه
  به نامرتب میگفتیم پنجل
  به خفه خون میگفتیم کرنجل
  به داداش گل میگفتیم گگه
  به خواهر گل میگفتیم دده
  به خربزه میگفتیم توله
  به ملخ هم میگفتیم قوله
  💐💐💐🌺🌺🌺
  مهران یوسفی فر و مجتبی میرزایی، بلوطستان

  3 نظر

  1. کار جالبی بود تا حالا ندیده بودم تشکر از بلوطستان

  2. بسیاری از این واژه ها با کُردی جنوبی (کرماشان و ایلام) و حتی با دیگر گویش های کُردی مانند سورانی و کرمانجی و گورانی مشابه است که هنوز هم در این گویش ها کاربرد دارد. دست مریزاد آقایان یوسفی فر و میرزایی.

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا