• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / اخبار میانی / باخ دیمه

  بومی سرود(لکی)

  باخ دیمه

  باخ دیمه تنیا و کهنه داریکه
  سایبان خوش هر ریواریکه
  دیار چم بی هوسایه دلتنگ
  شو و روژ مکی تماشا ژیرتنگ
  قدیم باخ سوز و پرداری بیه
  تفریگاه رنگین و گلزاری بیه
  ایمرو بی کسه، تنیا کتیه
  شل و پل بگر ئی جنگ هتیه

  🌳🌳🌳🌳

  شاخه نمیه گیان ئی چپ وئی راس
  زحمدار و زوین بی دنگ بی هناس
  پا حشک و بی آو، ولگل رزیا
  بالا دویه رژ، نیم تنه سزیا
  هناسی کیشا خمین و خمبار
  اژ جور ناکس و خصه روژگار

  🌳🌳🌳🌳

  وت ایره قدیم باخ و چمن بی
  سیرانگاه ولات، جا نشیمن بی
  همسایه م، دارل وی و چنار بی
  توی و زردالوی و سیف و انار بی
  مردم ورین هواخوای مه بین
  وهار و تاوسان هر وه سای مه بین
  باخی بیم سایه و ثمری داشتم
  نا خیرا یه در و پیکری داشتم

  🌳🌳🌳🌳
  یه روژ وه توه ر وشکیان ار باخم
  پی مرگ یاران دروین پر داخم
  ریشه لان بری، شاخه لان کنا
  ارا دوی دوزخ منان هیشته جا
  خوشالی منی، ریشه کن بیام
  ئی همکه خصه وه چهم نینیام
  ها کو ئه باخ و، عطر وهاره
  کوئن ئه مردم حشیمت داره

  🌳🌳🌳🌳
  چی هر چی مهیم ویره هوارو بان
  یکی نموینم، اژ قدیم یاران
  مردم ئی تینی، چه ملم هتیر
  مر خدا باری، تمی اور خیر
  کی هس ارا وژ کرداری بکی
  بیله دس نیه پاساری بکی

  🌳🌳🌳🌳

  دار منالیا و مه بی دنگ وه پای
  آگر دا وه دل، ضعیفی هنای
  باخ دیمه ساتی بی ریوار نیه
  کسی گوش وه دنگ ناله دار نیه
  هی داد هی بیداد چاره ساز نیه
  ناله دار برزه، گوش واز نیه

  ✍️فریبر دارابی، بلوطستان

  2 نظر

  1. محمدی گراوند

   درود براستاد دارابی و اشعار زیبایش سایه ت مستدام باد لکستان و ایل بیجنوند به وجود شما می نازد.

  2. اهالی پل سیمره و ایل بیجنوند

   استاد دارابی یکی از مفاخر و مشاهیر زاگرس هستند کاش آقای بساطی بیشتر با ایشون در ارتباط باشند و آثار گوهر بارش را چاپ کنندایشان نجیب زاده و انسان به تمام معناست.وسراپاس پراز احساس.استاد فریبرز عزیز به وجودت می نازیم.ذکر خیر تو ورد زبانه

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا