• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / فرهنگی / «اتحاد »تنها راه پیروزی «اصلاح طلبان کوهدشت»

  مرتضی ادیب

  «اتحاد »تنها راه پیروزی «اصلاح طلبان کوهدشت»

   

   

   

  بحث این نوشته کوتاه، تاکید بر ضرورت اتحاد بین نیروهای سیاسی یک جریان مشخص است.1- اتحاد بین فعالان سیاسی جریان اصلاح طلبی در کوهدشت، و پس از آن، ساماندهی اصلاح طلبان این دیار و داشتن یک استراتژی مشخص برای برون رفت از شکست چندین ساله و رسیدن به پیروزی؛ البته با امید به نظارت دقیق و منصفانه مجریان انتخابات.

  ۲. داشتن اتحاد و کنار گذاشتن اختلافات، برای پیروزی در انتخابات، برای همگان بدیهی است. به عنوان نمونه می توان به تجربه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴، که در آن نیروهای اصلاح طلب، پراکنده و پریشان، بودند، توجه نمود و به نتیجه ی خسارت بار آن، که چه ها بر سر منابع ایران آمد. برآمدن یک نیروی خرافه گسترِ تندرویِ بی برنامه، که هم حیف کرد و هم میل، ضرورت اتحاد را مشخص می کند. در برابر، در انتخابات سال های ۹۲ و ۹۶، که در هر دو، تمامی نیروهای اصلاح طلب، زیر چتر واحدی گرد آمده بودند، پیروزی را برای این جریان به ارمغان آورد. یک گزینه و همه با متعادل کردن ارتفاع انتظارات، از همان گزینه حمایت کردند و به برد رسیدند.

  ۳. نمونه های فوق الذکر، در سطح کشوری بودند، می توان نمونه های شهرستانی را هم مثال آورد و باز هم به ضرورت اتحاد بین لیدرهای اصلی یک جریان، پی برد. به صورت مشخص و باز هم، با کم کردن ارتفاع انتظارات و با کاستن از عمق اصلاح طلبی و به جای آن، افزودن به گستره ی آن؛ می توان چهره های شاخص اصلاح طلبی در کوهدشت را جنابان اسفندیاری و دوستی و مومنی و عباسی فرد نام برد؛ که مدت های مدیدی است، با هم اختلاف دارند و از اتحاد و گفت و گوی با هم برای رفع اختلافات،
  دور شده اند.

  ۴. شرایط کنونی کوهدشت/ رومشگان، مشهود همگان است، بیکاری و فقر و هر چه از فلاکت مادی و فرهنگی بر می خیزد؛ نتیجه ی سیاست بازی و نگاه تنگ فعالان سیاسی نسبت به هم است. مشکل اصلی امروز این دیار، بیکاری و فقر است؛ مشکل اصلی اقتصادی است نه سیاسی؛ مشکل این است همه کسانی که بر مسند قدرت نشسته اند، بعد از پیروزی به فکر انتقام از حریف بوده اند، نه رفع مشکلات مردم. همانگونه که در سطح کشوری به ضرورت اتحاد پی برده اند و با اتحاد، به پیروزی رسیده اند؛ در کوهدشت/رومشگان هم، حضرات لیدر و مطرح جریان اصلاح طلبی، فقط و فقط و فقط در صورتی شیرینی پیروزی را خواهند چشید که زیر چتر واحدی، اختلافات سیاست زده را کنار بگذارند و بر مشکلات اقتصادی و داشتن برنامه برای اشتغال زایی، تاکید کنند؛ در غیر این صورت، مانند سالیان گذشته، حریف به سادگی، پیروز خواهد شد.

  ۵. ما جوانان کوهدشت/رومشگان، در صورت پراکندگی، هیچ امیدی برای فعالیت و رسیدن به پیروزی نداریم؛ آقایان لیدر، اگر با گفت و گو به اتحاد رسیدید و همه یک صدا شدید، می توان امید داشت و فعالیت کرد؛ خواهش می کنیم اختلافات سلیقگی و سیاست زده را کنار بگذارید و به فکر مشکلات اقتصادی این مردم رنج دیده باشید. با امید به رسیدن به اتحاد و شنیدن یک صدا از درون جریان اصلاح طلبی کوهدشت

  مرتضی ادیب/ بلوطستان

  3 نظر

  1. اصلاح طلبی پدر مملکت رو دراورد و رفت…
   دست بردارید از توهم.
   دلاری پنج هزار تومن کردید.پنج سال پیش 2800تحویل گرفتید.

  2. مشکل سیاسی است که مشکلات اقتصادی رابوجودمی آورداگرمشکلات سیاسی حل شود به تبع آن معضلات اقتصادی هم به آسانی قابل حل خواهدبودواختلافات مابین لیدرهابه نظربنده اصلاسیاسی نبوده ونیست بلکه اساساشخصی و فردی است که درمسایل سیاسی انتخاباتی بروز می نمایدوبرای مردم هم تبعات جبران ناپذیری داشته وخواهدداشت فلذامبنای اصلاح طلبی مداراوسازگاری است بنابراین اگرآقایان پای بند به اصول اصلاح طلبی واعتدال وعقلانیت باشندقطعاباتعامل و واقع بینی به همگرایی و تفاهم و وحدت خواهندرسیدونتیجه ی شیرین آن نصیب مردم خواهدشدوبیش ازاین بطورمکررذایقه مردم راتلخکام نخواهندکرد

  3. محمود حسن زاده

   بادرودوسلام به ارواح طیبه شهدا وامام شهداوتقدیروتشکر از این جوان فرهیخته ودلسوز به گفتمان واصلاح وآشتی بین حضرات لیدرسرزمین طرهان بزرگ که بزرگانی نام آوری این افتخارات رابرایمان به ارث گذاشته اند وجادارد یادشان را گرامی بداریم بخاطر این تصعب ملی گرائیشان ؛وباتوجه به وجودآمدن انقلاب اسلامی ونقش بزرگان در سرنوشت جامعه وکشوروتشکیل دسته جات وباندبازی های سیاسی وبطوریکه در ایران شهرستان کوهدشت با داشتن نیروهای متعهدوتوانمندودلسوززبانزد خاص وعام بود که این محاسن بجای رسید که کوهدشت شدخط قرمزکشوروبگذریم ضرراز جاش برگردی منفعت است ؛ ولذا شایسته است که بزرگانی که خودرا دارای منش وبزرگی میدانند؛ بایدمردمی که شما را بزرگ کرده اند؛ قدربدانید وبیشترازاین آنها را باحرکات وگفتار وکردار وعملکرد ناشایست خودنابود نکنید واین مردم هم خدایی دارند وآه وناله آن جوانان دختر وپسر که بخاطر اینکه جز جناح شماها بوده انداز زندگی محروم گشته اند ودرکلانشهر یابکارگری مشغولند ویا ازخانه فرارکرده اند واگر شمامثل سایر نمایندگان اصفهان واراک ومشهد وتبریز ووودنبال چند کارخانه ویا تاسئس شرکتهای اقدام میکردید؛ اینگونه مردم درفقر وتنگدستی بسرنمی بردن؛ واما باز تافرصت درپیشرودارید یه خانه تکانی درونی انجام دهید وبا نشان دادن گذشت علی وار طرف را بدعوت بگیروبگو ایهناس ما بفکرمردم نیستیم مردمی که ازدل وجان مارادوست دارند؛ واین یعنی شجاعت ومردانگی واخلاص وازخود گذشتگی وهمخیروهم ثواب بزرگی انجام داده اید وهم خلق خدا از شماراضی میشود ودرزیر یک چتر با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در انتخابات ۹۸ باتوافق یکی از بهترین جوانان این دیارمتمدن وصاحب نام را علم کنیدتا دیگر میدان برای کسانی که هیچگونه نقشی در پیروزی انقلاب و۸سال دفاع مقدس وتداوم انقلاب وحمایت از رهبری نداشته اند دایه دلسوزتر ازمادر نشوند

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا