• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / اخبار میانی / لزوم بازنگري در سياست هاي گذشته اصلاح طلبان

  رضا خواجوی

  لزوم بازنگري در سياست هاي گذشته اصلاح طلبان

   

   

   

  از جمله عوامل كاهش اميد به يك جناح سياسي ، زياد شدن فاصله سطح توقعات مردم از آن جناح نسبت به نتايج كار او است . سطح توقعي كه غالباً بعلت شعارها و ادعاهاي خود آن جناح بوجود مي آيد .

  در يك مثال وقتي جريان اصلاحات با فراكسيون اميد اكثريت كرسي هاي مجلس را در دست مي گيرد سطح توقع مردم از اصلاح طلبان به همين نسبت بالا مي رود اما نتيجه عدم مشاهده عملكرد قابل دفاعي از اين فراكسيون در سطح جامعه چيزي جز افزايش نارضايتي و يأس از اصلاح طلبان نيست بگونه اي كه تكرار اين روند ، اميد داشتن به حمايت مجدد مردم از ليست هاي انتخاباتى اصلاح طلبان را با مشكل مواجه خواهد كرد .

  اخيراً دكتر محمدرضا خاتمي گفته اند : « چه لزومی دارد ۳۰ نفر را از تهران وارد مجلس کنیم ؟ چهار نفر را وارد می‌کنیم اما می‌گوییم این افراد قطعاً به اصول اصلاح‌طلبی پایبند‌ند. به سرعت داریم زمان را از دست می‌دهیم و حضور ما ناامیدکننده می‌شود . »

  چنين بنظر مي رسد افكار عمومي نمي پذيرد يك جريان سياسي ، هم دولت منتخبش روي كار بيايد و هم اكثريت كرسي هاي مجلس در اختيارش باشد اما نه تنها مطالبات صريح و شفاف راي دهندگان به نتيجه نرسد بلكه بدتر از آن اين كه حتي تلاشي هم در راستاي تحقق اين مطالبات از طرف دولت و مجلس ديده نشود .

  تجربه نشان داده افرادي كه با نام اصلاحات راي آورده يا به پستي رسيده اما نقشي در پيشبرد اهداف اصلاحات و تحقق مطالبات مردم نداشته اند ، وجودشان صرفاً بارسنگيني و هزينه براي جريان اصلاحات بوده و بس . مضافاً اينكه برخي از آن ها مرتكب تخلف و رفتارهاي نادرست هم مي شوند كه آن را نيز بايد به اين هزينه ها افزود .

  اصلاح طلبان بايد بپذيرند زمان زيادي ندارند . هر چه زودتر بايد به كيفيت منتخبان خود توجه جدي كنند و قبل از هر چيز در بين خود ، شايسته سالاري را جايگزين مدعي سالاري نمايند .

  سياهي لشگر نيايد به كار
  يكي مرد جنگي به از صد هزار

  رضا خواجوی / بلوطستان

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا