• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / اخبار میانی / عزل دکتر پروانه سادات خدایی رئیس درمانگاه تامین اجتماعی کوهدشت

  استعفای بهاروند هم توفیری نکرد

  عزل دکتر پروانه سادات خدایی رئیس درمانگاه تامین اجتماعی کوهدشت

   

   

   دکتر پروانه‌سادات خدایی، رییس درمانگاه تامین اجتماعی کوهدشت،امروز عزل و دکترمظفر بازوند جانشین وی شد.لازم به ذکر است چندی پیش امین بهاروند مدیردرمان تامین اجتماعی لرستان نیز به دلیل فشارهای پیرامون همین انتصاب استعفاء داده بود. بی ثباتی مدیریتی در هفته های اخیر فضای استان را تحت شعاع قرار داده و به نظر می رسد این بی ثباتی از آموزش و پرورش به دیگر حوزه های مدیریتی نیز سرایت کرده است.

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا