• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / اخبار میانی / سکوت مبهمِ استاندار،چراغ سبز یا سیاست

  آموزش و پرورش لرستان در برزخ

  سکوت مبهمِ استاندار،چراغ سبز یا سیاست

   

   

   آموزش و پرورش لرستان را حاشیه فراگرفته است . این حواشی در حالی با عزل چهار مدیر در چهار شهر لرستان روز دوشنبه 30 بهمن ماه سالجاری پیرامون دستگاه تعلیم و تربیت استان را با شدت بیشتری نسبت به حاشیه سازی های بیرونی گذشته فرا گرفته است که خدانظر دریکوند مدیرکل پیشین آموزش و پرورش استان در تصمیمی غیر قابل پیش بینی در پلدختر ،ناحیه 2خرم آباد ،کوهنانی و رومشکان مبادرت به عزل چهار مدیر و انتصاب چهار سرپرست جدید کرد.

  پیامد این تغییرات حاشیه سازیهایی بود که در اولین گام با اظهارات دستیاری فرماندار پلدختر مبنی بر غیر قانونی بودن انتصاب بیرانوندی مدیر تازه منصوب بوسیله دریکوند در راس مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان بود و متعاقب آن تقابلی پیش آمد که بخشی از دولت را در برابر بخش هایی دیگر از این دلت قرار داد با این تفاوت که برخی از عناصر مدیریتی دولت در لرستان به سبب آنچه نزدیکی و همسویی با اراده های بیرون دولت بود با عزل هایی مخالفت کردند که از اصلاح طلبان و نیروهای اصیل حامی دولت بودند که با بخشی از قدرت های بیرون دولت از حیث جهت گیری همسو نبودند.

  بست نشینی در وزارتخانه برای عزل دریکوند به همراه تقاضا برای بازگشت نیروهای معزول در حالی حواشی روز دوشنبه را در روزهای بعدی نیز تشدید کرد که معاون سیاسی استاندار به فاصله 72ساعت پس از حواشی ایجاد شده در روز دوشنبه در یک گفتگو با رسانه ها انتصابات دریکوند مدیرکل سابق را قانونی و برگرفته از اختیارات قانونی مدیر این دستگاه ارزیابی کرده و بر عدم دخالت استانداری در این موضوع که  یک مساله داخلی در دستگاه آموزش و پرورش استان است تاکید کرد.

  این اظهارات که به نظر می رسید می تواند نوعی حمایت نرم از موضع مدیرکل پیشین در خصوص تغییرات حاشیه ساز روز دوشنبه آخر بهمن ماه باشد اما از دید برخی از کسانی که سخنان خجسته پور را ارزیابی می کردند نوعی اظهار نظر مبهم و موضع گیری فاقد تاثیر از سوی استانداری ارزیابی می کردند که کار را به وزارت واگذار کرده و در قبال دخالت های نمایندگان موضعی حمایتی از مدیرکل محسوب نمی شد و بیم آن می رفت با تشدید فشارها هر لحظه آموزش و پرورش متزلزل تر شود.

  بالاخره همان گونه که پیش بینی می شد دریکوند روز سه شنبه 8اسفند ماه عزل و” سید احمد علی موسوی نیا” معاون ابتدایی وی با حفظ سمت  بعنوان سرپرست آموزش و پرورش استان منصوب و در سکوت خبری و بدون هیچ مراسم تودیع و معارفه ای رسمی منصوب و معرفی شد.

  با عزل دریکوند نه تنها حواشی کنترل نشد بلکه با عدم معرفی مدیرکل جدید از سوی وزیر و اکتفا به سرپرستی موسوی نیا که به نظر می رسد گزینه ای موقت برای برون رفت از وضع موجود تا چاره اندیشی قطعی برای وضعیت آموزش و پرورش استان باشد ؛حواشی وارد مرحله تازه ای شد.

  پیش از این با عدم تمکین معزولین به حکمی که بنا به اظهارات رسمی معاون سیاسی امنیتی استاندار حکی قانونی برگرفته از اختیارات قانونی تلقی شد به ویژه در پلدختر و کشیده شدن موضوع به سیمای ملی چهره لرستان را در نزد افکار عمومی در سطح ملی مخدوش کرد مضاف بر اینکه مدیر معزول پلدختر با امتناع از تحویل کلیدهای اتاق مدیریت پس از عزل و مدیر معزول رومشکان با آن اظهارات بی سابقه که پای الهیار ملکشاهی و کاظمی نمایندگان کوهدشت و پلدختر و همچنین موحد پور مدیرکل حوزه استاندار را به موضوع بازکرده بود حاشیه ها تشدید شده بود.

  استاندار لرستان اما همچنان در قبال مسائل پردامنه و حواشی و همچنین سهم خواهی های فزآینده و بست نشینی های وزارت خانه ای و فشارها به مدیرکل سیاست سکوت را که در همان ابتدا اتخاذ کرده بود پیش می برد اما غافل از اینکه مدیرکل حوزه استاندار با ورودش به قضیه پای استانداری را به این حواشی باز کرده و حداقل انتظار این بود که استانداری برای مقابله با حواشی و جلوگیری از تشدید وضعیت ،سکوت را شکسته و موضعی مشخص بگیرد زیرا استاندار به مثابه رئیس جمهور یک استان دارای کابینه ای متشکل از مدیرانی است که از وزارتخانه حکم می گیرند اما در واقع استاندار به عنوان هماهنگ کننده و مجری سیاست های دولت در قبال فعالیت آنها مسئولیت دارد و نباید در قبال حواشی ایجاد شده که یک موضوع حاشیه ای و خاص بود موضع سکوت می گرفت.

  سکوت استاندار اما تنها به عدم موضع گیری در قبال فشارهای وارده به دریکوند و بالاخره عزل او محدود نشد زیرا این سکوت حتی پس از انتصاب شخصی که به نظر می رسد سرپرست موقت باشد تداوم پیدا کرد تاجایی که در اقدامی بی سابقه سید احمد علی موسوی نیا در حرکتی عجیب روز پنجشنبه با بازگشت رضا شاهمرادی مدیر معزول پلدختر و لغو ابلاغ عزت الله بیرانوندی سرپرست منصوب از سوی مدیرکل سابق و همچنین عزل نورالدین دریکوند سرپرست تازه منصوب ناحیه دو خرم آباد و انتصاب پرویز ده محسنی بعنوان سرپرست جدید موجی دیگر از بی ثباتی و حاشیه سازی را در آموزش و پرورش این دو شهر ایجاد کرد.

   

   

  هر چند سرپرست آموزش و پرورش استان در مواجهه با انتقادات بی شمار اصلاح طلبان پلدختر این بازگشت بکار بی سابقه و بدعت آفرین را گامی برای ایجاد آرامش در آموزش و پرورش عنوان کرده است اما در یک ارزیابی ساده این موضوع به ذهن می رسد که او نیم نگاهی به جلب رضایت نمایندگان استان و پست مدیرکلی دارد و توجیه اش در خصوص فشارهای وزارتی برای بازگشت معزولان چندان قابل قبول نیست زیرا در انتصابات روز پنجشنبه او نکته ای به جشم می خورد که ثابت می کند او در توجیه اش چندان به این زوایا توجهی نداشته است .

  او در حالی مدعی فشارهای وزارتی برای بازگشت معزولین به منصب های سابق است که در ناحیه دو خرم آباد مدیری که ابلاغش لغو شده پس از دو روز در اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات آموزش  و پرورش استان بکار گرفته شده است در حالی که اگر این تلقی را داشته باشیم که انتصابات دریکوند غیرقانونی است چرا انتصاب بهمنیان در اداره کل کان لم یکن تلقی نمی شود و او همچون شاهمرادی پلدختر به مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو باز نگشته و به جایش فردی به نام ده محسنی منصوب شده است ؟

  استاندار لرستان اما در تداوم سیاست سکوت به این بدعت آشکار که بیم می رود در آینده نیز در واکنش به عزل های اداری در حوزه های مدیریتی استان تکرار شود موضوع را احتمالا خاص تشخیص نداده که ورود پیدا کند اما یک نکته مبهم در این قضیه وجود دارد و آن این است که اگر او موضعش سکوت و عدم دخالت در مسائل داخلی آموزش و پرورش بوده است بر چه اساسی بر خلاف سیاست های استاندار محترم لرستان در این زمینه ،سید محمد موحد پور مدیرکل حوزه استاندار به عنوان بازوی راست خادمی بنا به اظهارات خسروی مدیرمعزول رومشکان در یک فایل صوتی  اقدام به ورود به موضوعی کرده است که همین دخالت هاپس از فضای آرام حین آئین تودیع و معارفه منجر به عدم تمکین فرد معزول و حاشیه هایی دامنه دار شده است ؟

  برخی اما سکوت خادمی را چراغ سبزی به سهم خواهان ارزیابی می کنند که با فراهم شدن زمینه آنچه مدنظر آنهاست با فشارها و بست نشینی های وزارت خانه ای محقق شود ،توجیه معتقدان به این گذاره این است که دلیلی  ندارد استاندار در قبال فشارهای وارده به مدیرکل سابق و سیاست غلط وزارت آموزش و پرورش در حمایت از معزولین که به بدعتی خطرناک در مدیریت استان منجر شده و حتی چهره استان را در سطح ملی مخدوش کرده است سکوت پیشه کرده و از خود واکنشی نشان ندهد زیرا او نماینده رئیس جمهور در استان و نفر اول لرستان در حوزه اجرایی است و او نمی تواند در قبال این وضعیت بی سابقه که اقتدار دولت را هدف قرار داده   و مدیریت او را تحت شعاع قرار داده سکوت کند.

  برخی دیگر اما اعتقاد دارد که خادمی خود را نمی خواهد در مقابل نمایندگان قرار دهد و اعتقادش این است که این موضوع نباید به عنوان مستمسکی برای تقابل خادمی و هشت نماینده غیر اصلاح طلب و ناهمسو با دولت قرار گیرد بنایراین این سکوت هر چند به قربانی کردن خدانظر دریکوند یکی از چهره های شاخص اصلاح طلب منجر شد اما یک سیاست است که به عنوان راهبردی کوتاه مدت از سوی خادمی و نزدیکانش اتخاذ شده است.

  با این وجود اما خادمی همچنان ساکت است همچنان که در پنج ماه گذشته در سکوت می خواهد کارش را پیش ببرد و همین سیاست سکوت که زمینه ساز تشدید دخالت ها با تکیه بر اراده های قوی خارج از دولت استوار شده او را هدف قرار خواهد داد و تضعیف بدنه مدیریتی استان و تبدیل آن به سهامی عام برای استفاده سهم خواهان بدعتی دیگری را بوجود می آورد که در نهایت او را نیز همچون هوشنگ بازوند استاندار سابق و خدانظر دریکوند مدیرکل معزول آموزش و پرورش که در قالب تعامل با نمایندگان عرصه ها را واگذذار کردند طعمه دیگری است که البته هزینه قربانی شدنش کمتر از دو نفر قبلی است و لذا این انتظار می رود که استاندار لرستان حداقل از شخصیت و حریم مدیرانش دفاع کرده و مانع از اشتغال افرادی در حوزه های مدیریتی شود که پیش از آنکه مدیر قلمداد شوند ؛سمپات هایی محسوب می شوند که به جای مدیریت در پی رتق و فتق امورات روزمره و احتمالا در آینده انتخاباتی وکلای مردم در مجلس هستند و اگر در قبال این رفتارها چاره اندیشی نشود فردا با بدعتی های دیگری مواجه می شویم که باعث اشغال قلمرو مدیریتی دولت در حوزه استانداری نیز خواهیم بود و آن روز دیگر خادمی همچون هوشنگ بازوند و دریکوند قادر به چاره اندیشی نخواهد بود.

  عباس دارایی/ سردبیر پایگاه بلوطستان 

  این مطلب در شماره اخیرشهاب آسمانی منتشر شده است

  یک نظر

  1. آقای نویسنده چرا به نامه وزرات مبنی بر غیر قانونی بودن انتصابات اشاره ای نکرده اید. چرا در تمام مرقومه های خودودوستانتان نمایندگان استان را مقابل دولت قرار می دهید؟در ضمن در نظر سنجی که در فضای مجازی منتشر گرایشش معلوم بود مدیر کل معزول عامل حاشیه ها معرفی شد.

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا