• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / اخبار میانی / یک کرسی و یک استان!!

  حسین سپه وند

  یک کرسی و یک استان!!

   

   

   

   اوایل سال گذشته در چنین روزهایی بحثی مبنی بر افزایش تعداد نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و اضافه شدن یک کرسی نمایندگی برای استان در بین جامعه مطرح گردید. تب تندی که زود به سردی گرایید و پس از گذشت زمانی نه چندان دیگر کسی سراغی از آن نگرفت؛ مطالبه ای بی سرانجام که بسان سایر مطالبات مردم این استان از حکومت در نیمه ی راه رها شد.

  خواسته ی بحق یک جامعه از حکومت اگر با پیگیری و استمرار و تکرار خواسته همراه نباشد کاری بیهوده و صرفا اتلاف وقت خواهد بود. منظور از پیگیری و استمرار و اصرار در طلب یک خواسته صرفا معطوف به این خواسته ی بحق نیست و به شکلی عام در این مقال منظور است. انشقاق و انفعال و تشتت نیرو و افکار و آرا در طلب یک خواسته باعث بی سرانجام ماندن موضوع خواهد بود.

   در همان اوایل طرح اضافه شدن یک کرسی مجلس به استان لرستان پراکندگی نظرات در بین سیاسیون کاملا مشهود بود و هر شهر در تلاش بود که این سهم را برای خود اخذ نماید، بخصوص اینکه نمایندگان هر شهرستان حوزه ی خود را در این بین ذی حقتر از بقیه دانسته و نهایت سعی خود را درصدد ثبت این خواسته بنام خود و سرکوب نمودن و بی اثر کردن تلاشهای بقیه ی نمایندگان و به اشکال مختلف اعم از نامه نگاریهای جداگانه و پیگیریهای انفرادی بروز دادند؛ اما زمانی که تمامی این تلاشها و پیگیریهای جداگانه بی ثمر ماند به ناگاه بطور کل این مسئله و مطالبه ی اصلی به فراموشی سپرده شد و تک روهایی که مجال میدان داری به هیچ کس را نمیدادند هم سرخورده از پیگیریها، مطالبه ی اصلی و بحق مردم و جامعه ی لرستان را به فراموشی سپردند.

   تجربه نشان داده که خواست مطالبات اگر به شکل جمعی پیگیری و دنبال نشوند بی ثمر و ابتر خواهند ماند و این تلاشهای بیهوده ی فردی نه تنها به بار نخواهند نشست بلکه به شکلی جامعه را دچار سرخوردگی و ناامیدی خواهند کرد. کسب یک کرسی در مجلس یعنی یک رای بیشتر برای جذب اعتبار بیشتر برای استان، یک رای اعتماد یا عدم اعتماد به یک وزیر و یا یک رای برای استیضاح؛ یعنی یک تریبون بیشتر در مجلس برای مطالبه ی حق، یعنی یک قدم به جلو برای پیشرفت استان؛ یعنی یک قدم از محرومیت و بیکاری جوانان دورتر.

  لذا از تمامی کسانی که دل در گرو پیشرفت و رفع مشکلات و ریشه کن کردن بیکاری ازجامعه لرستان دارند تقاضا می شود که در استمرار این مطالبه ی مردم کوشاتر عمل کنند و کار را در نیمه راه رها نکنند. روی صحبت در این گفتار با نمایندگان محترم مردم در مجلس و مدیریت ارشد استان است که با پیگیری مجدانه و همگرایی و هم صدایی با وجود سلائق مختلف سیاسی در تحقق این امر تا رسیدن به هدف و به بارنشستن مطالبات و خواسته های بحق مردم محروم لرستان از پای ننشینند و کوشاتر و پرتلاشتر از گذشته عمل نمایند.

  حسین سپه وند/بلوطستان

  دکترای هوا و فضا

   

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا