• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / اخبار میانی / توقف در ایستگاه نمایندگان ،لرزان در حوزه سیاسی

  نگاهی به کارنامه یکساله خادمی استاندار لرستان در حوزه سیاسی

  توقف در ایستگاه نمایندگان ،لرزان در حوزه سیاسی

   

  22شهریور  سال گذشته با تایید هیات دولت سید موسی خادمی بعنوان استاندار جدید لرستان منصوب شد .از انتصاب سید موسی خادمی بعنوان استاندار لرستان یکسال  می گذرد و او وارد دو سالگی زمام داری خود در مسند استانداری شده است ، از آنجا که یکسال  معیاری منطقی برای ارزیابی عملکرد و کارنامه  یک مدیر محسوب می شود اینک با گذشت یکسال از عمر مدیریتی خادمی در لرستان ،افکار همومی او را بواسطه حضور یکساله اش در مسند استانداری مورد ارزیابی قرار می دهند و هر کس به فراخورد و زاویه دید شخصی اش سعی می کند تحلیل و تعریفی از سید موسی خادمی استاندار چرامی لرستان ارائه دهد.

  او در یکسال اخیر از خود چهره ای آرام و کم حاشیه نشان داده و البته این آرامش چندان به مذاق منتقدین اصلاح طلب خوش نیامده ،زیرا این طیف معتقدند آرامشی که خادمی سعی در ایجاد آن دارد به مثابه تقویت مخالفین دولت با پرداخت به موقع سهم ها و اقناع آنان در همه زمینه هاست و در مقابل حامیان دولت چون با حلقه و محفل سهم خواهان در استان میانه ای ندارند چندان در حوزه های مدیریتی و چینش ها به کار گرفته نمی شوند  و از این رو خادمی تشدید کننده تقویت سهم خواهان و تضعیف کننده موقعیت اصلاح طلبان در استان بوده است و این موضوع تقریبا به شاه بیت و وحدت نظر قاطبه منتقدین اصلاح طلب استاندار لرستان مبدل شده و شاید کمتتر کسی پیدا شود که در ارزیابی اش از کارنامه یکساله سید موسی خادمی ،او را چهره ای در مسیر تقویت اصلاح طلبان و یا تسهیل کننده فعالیت های سیاسی این طیف و استفاده از این جریان در مدیریت های استانی و شهر ستانی ارزیابی کند.

  یکی از عمده ترین نقدهایی که منتقدین به عملکرد استاندار لرستان دارند مدارا با سهم خواهان و عدم تحرک در راستای تغییراتی است که مردم لرستان چشم انتظار آن بوده اند اما میسر نشده و همچنان درب بر روی همان پاشنه می چرخد و نه تنها این تغییرات اعمال نشده بلکه روند به مراتب بدتر از گذشته در جریان است

  بسیاری از منتقدین عملکرد دولت در استان اعتقاد دارند که فضای مدیریتی استان نیازمند تغییرات گسترده تر است و باید تغییرات بر اساس خواست افکار عمومی در حوزه هایی صورت گیرد که کم کار بوده و به قول سید موسی خادمی استاندار لرستان این مدیران مدیرانی تنبل محسوب می شوند که با تنبلی و بی توجهی به مشکلات و مطالبات مردم زمینه را برای نارضایتی و کم کاری و تضعیف دولت مستقر در استان فراهم کرده اند.

  استاندار لرستان در یکسال اخیر در حوزه سیاسی گشایشی ایجاد نکرده و اصولا در ارتباط گیری با اصلاح طلبان حامی دولت و فعالین سیاسی حزبی و جریانات تاثیر گذار در استان ضعیف عمل کرده و نه تنها حلقه واصل بین دولت و حامیانش نبوده بلکه به انحای مختلف از ارتباط گیری با تشکل های اصلاح طلب و فعالان حزبی و اصلاح طلبان به نوعی گریز داشته و بستری برای نشست های مشترک احزاب استان و یا فعالان سیاسی نداشته و عملا به استثنای چند نشست که معاون سیاسی امنیتی استاندار در آن ها حضور داشته است ،خادمی میانه ای با سیاسیون نداشته و در این زمینه از خود چهره ای گرم و ارتباط گیر نشان نداده است .

  البته در بهار امسال نشستی با حضور برخی فعالان ستادی حامی دولت و اصلاح طلبان با انصاری معاون منابع انسانی رئیس جمهور در استانداری برگزاری شد که محور این جلسه نقدهای جدی فعالان اصلاح طلب به رویکرد دولت در حوزه سیاسی و بی اعتنایی به اصلاح طلبان بوده و در این نشست نیز خادمی ترجیح داده در موضع سکوت انتقادات سیاسیون استان را رصد کند.

  استاندار لرستان در حوزه های مدیریتی نیز در مسیری که اصلاح طلبان انتظار داشته اند حرکت نکرده و او عمده فعالیتش در مسیر حرکت با چراغ خاموش در حوزه سیاسی و ارتباط گیری با نمایندگان استان بوده است به طوری که غالب انتصاباتی که در حوزه های مدیریتی به ویژه در شهرستان ها رقم خورده در راستای اقناع نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بوده و به نوعی مدیریت های شهرستانی تحت تاثیر آنها قرار داشته و در برخی حوزه ها عملا دولتی احساس نمی شود و آنچه از سوی افکار عمومی تلقی می شود انتصاب افرادی است که یا همسو با نمایندگان بوده اند و با نام فعالان حامی دولت از سوی نماینده عالی دولت در استان قلمداد شده اند و یا اصولگرایانی هستند که هیچ همسویی با دولت نداشته و نمایندگان در انتصابشان تاثیر گذار بوده و خادمی سعی می کند در توجیه این انتصابات ،رویکردهای وزارت خانه ای و تعاملشان با نمایندگان را پیش کشیده و یا در فرار به جلویی عنوان کند :” در دوران من اجازه نداده ام هیچ نیروی ناهمسویی با دولت منصوب شود “!!!!

  او در حالی این ادعا را در قبال برخی انتقادات در خصوص انتصاب مخالفین دولت که همسو با نمایندگان هستند عنوان می کند که خود به خوبی می داند حتی در حوزه های مدیریتی استان نیز استانداری در بسیاری از انتصابات یا نظرش اعمال نشده و یا اگر اعمال شده صرفا در حد همسویی و عدم مانع تراشی در راه انتصابات مدنظر نمایندگان بوده است به طوری که در حوزه آموزش و پرورش ،بهزیستی ، جهاد کشاورزی ،علوم پزشکی و چند حوزه تاثیر گذار دیگر عملا شاهد بی تفاوتی استاندار به عزل و نصب ها در یکسال اخیر بوده ایم  .

  او البته در برخی انتصابات در نقش مطلع ظاهر شده و در بیان این سوال که چرا در قبال برخی انتصابات مممانعت به عمل نمی آورید ،سعی می کند مشکلات قانونی و ممانعت قانون از  اعمال نهایی نظر استاندار در انتصابات را توجیه کند غافل از اینکه او به عنوان نماینده عالی دولت در استان نباید به بهانه آرامشی که صرفا به با اهرم راضی نگه داشتن نمایندگان در دستور کار خادمی قرار گرفتن است روند منزوی کردن  حامیان اصلاح طلب دولت را تسریع بخشیده است و شاید لرستان به جای پایلوت اقتصاد مقاومتی پایلوت انزوای اصلاح طلبان خطاب می شد بهتر می توانست بیان کننده واقعیات استان باشد.

  او در حوزه فرمانداران نیز چندان از خود چهره ای مستقل و مقتدر نشان نداده و به استثنای چند جایجایی در حوزه فرمانداریها و اعمال تغییراتی به منظور اقناع نمایندگانی که از عملکرد برخی فرمانداران ناراضی بوده و سعی در انتصاب نیروهای همسو با خود را داشتند ،صورت گرفته نه در مسیر کنار زدن فرمانداران ضعیف عمل کرده و نه سعی کرده که جان تازه ای به حوزه فرمانداران ببخشد . خادمی در این حوزه بسیار محافظه کار نشان داده و این در حالی است که دست کم در چهار حوزه انتخابیه استان انتخابات آتی مجلس حساسیت های خاص خود را داشته و او با عدم مهره چینی خوب و ناهمسو با سهم خواهان که بتوانند نماینده واقعی دولت در این حوزه های انتخابیه باشند کار بسیار سختی در پیش دارد و فعلا استاندار لرستان سعی می کند در چارچوب زمان سیاست وقت کشی را اعمال کند که چندان سیاستی منطقی به نظر نمی رسد و نشان می دهد دولت مستقر در استان در چینش فرمانداران نیز برای نشان دادن استقلال و اقتدار خود با چالش جدی مواجه است که یم نقطه ضعف جدی برای خادمی به شمار می رود.

  خادمی روزهای سختی در پیش دارد و گرچه در یکسال گذشته در حوزه سیاسی از خود چهره ای موفق نشان نداده است اما اگر در مسیر فرارو در رویکردش تغییر ایجاد نکند شاید حتی نتواند برگزار کننده انتخابات مجلس یازدهم در لرستان باشد و بیش از آنکه خود را مهیای برگزاری انتخابات کند ،مسند استانداری را ترک کرده و خود را به عنوان یکی از گزینه های تغییر دولت در حوزه استاندران مطرح کند. آینده را خادمی می تواند به نفع خود رقم زند هر چند که تا کنون او در مسیر استانداری از خود چهره ای دست به عصا و محافظه کار نشان داده است .

   

  عباس دارایی/ سردبیر پایگاه بلوطستان 

  این مطلب در هفته نامه پائیزان منتشر شده است

   

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا