• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / اخبار میانی / بخشی نگری برخی از اصلاح طلبان مرکزنشین

  بصیرکوشکی

  بخشی نگری برخی از اصلاح طلبان مرکزنشین

   

  اصلاحات نه قائم به فرد و یا گروهی خاصی است و نه دیواری بتنی بر دور آن چیده اند که تنها گروهی خاص در آن قرار بگیرند. یکی از تعاریف دمکراسی آن است که محصول و مجموع انسان ها یا به عبارت دیگر محصول و مجموع شهروندان مطالبه گری است که هم تکالیف شهروندی خود را انجام می دهند و هم با حق و حقوق اساسی و شهروندی خود آگاهی دارند.

  اصلاحات هنگامی که بر اساس آگاهی و در راستای پاسداشت حق و حقوق شهروندی باشد می تواند پایدار و پویا وجود داشته باشد،البته حتی می توان گفت که مهمترین و برترین محور اصلاحات همین پاسداشت حق و حقوق شهروندان یک جامعه است. به هر حال روند اصلاحات روندی دمکراتیک و از پایین به بالا تعریف و تبیین شده است.اصلاحات با امر و دستور از بالا و یا از مرکز همخوانی ندارد و اگر چنین باشد جریانی تصنعی،ناپایدار و زود گذر است.

  هنگامی که عده ای خاص خود را در طول سایر شهروندان می بینند و به دلیل مرکز نشینی معتقدند که بایستی امرشان در پیرامون و به عبارتی دیگر در شهرستان ها و شهرهای کوچک اجرایی شود نباید انتظار داشت که همگونی پایداری در جریان و گفتمان اصلاحات شکل بگیرد.

  متاسفانه عده ای به نام اصلاحات و البته با گفتمانی کاملا ضد اصلاح طلبی  سعی کرده اند و در تلاش می باشند تا در سال ۱۳۹۸ نسخه ای بپیچند تا با حذف و پرونده سازی برای دیگران به نانی،نوایی و نامی برای خود برسند.بخشی از اصلاح طلبان مرکز نشین که البته تعدادشان هم زیاد نیست خواسته و یا ناخواسته در دام این افراد افتاده و پیاده نظام آن ها شده اند.

  اصلاح طلبان مرکزنشین(البته این تعداد اندک را می گویم )بایستی بدانند که هیچ جریانی با حذف،تخریب و پرونده سازی به هیچ نتیجه ی مثبتی نرسیده و نخواهد رسید.

  متاسفانه این تعداد اصلاح طلبان مرکز نشین،تسیلم کسانی شده اند که در شهرستان ها و شهرهای استان نه مقبولیت اجتماعی دارند و نه نماینده افکار عمومی می باشند. حمایت تعدادی از اصلاح طلبان مرکزنشین و بخشی نگری آن ها بزرگترین ضربه را به اصلاحات و اصلاح طلبی وارد کرده است.

  بخشی نگران مرکزنشین به گوش باشند و به هوش آیند که در سال ۱۳۹۸ در نزد افکار عمومی اصولگرایی که در جهت پاسداشت و حرمت شهروندان حرکت می کند بر اصلاح طلب پرونده سازی که با حذف می خواهد به مطامع و منافع شخصی دست یابد برتری دارد و مردم مسلما در سال آینده در انتخابات مجلس شورای اسلامی،نه بزرگی به پرونده سازان و حاشیه سازان خواهند گفت و ثابت خواهد شد که گفتمان کار و تلاش در جهت آبادانی بر هر گفتمان دیگری برتری دارد. گفتمان خدمت صادقانه به مردم معیار انتخاب مردم در سال۹۸خواهد بود و غوغا سالاران بدانند  نخواهند توانست خدمتگزاران مردم را حذف کنند.

  رای مردم در سال ۹۸ میزان و معیاری خواهد بود تا بخشی نگران مرکزنشین بدانند که نماینده افکارعمومی آن بخشی از اصلاح طلبان اندک نیستند که  به ظاهر اصلاح طلب اما در عمل به دنبال حذف،تخریب،پرونده سازی و… می باشند.

  نتیجه اخلاقی:هر سرباز اصولگرای اخلاق مدار و خدمتگزارمردم بر هر سردار اصلاح طلب توخالی،حاشیه ساز،بخشی نگر و تفرقه افکن،برتری دارد و ارجح تر و صالح تر است

  بصیر کوشکی/ بلوطستان 

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا