• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / فرهنگی / رسانه، بلندگوی مدیران ضعیف یا نقاد مطالبه گر

  مهدی مهدی نسب

  رسانه، بلندگوی مدیران ضعیف یا نقاد مطالبه گر

  رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی نقش مهمی در آگاهی بخشی جامعه نسبت به محیط پیرامون دارند. زیرا مهمترین رسالت آنها آگاهی دادن، اطلاع رسانی واقعیات و افزایش روحیه مطالبه گری به شهروندان از ابعاد مختلف قضایای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جامعه محلی و …. می باشد. اما متاسفانه رسانه ها در قرن 21 و عصر تکنولوژی اطلاعات دارای یک رویه دیگر نیز می باشد، که به طور محسوس هرازگاهی در اطراف ما نمود و عینیت پیدا می کند که بعضی از رسانه ها به روابط عمومی مدیران ناکاربلد و عوام فریب تبدیل می شوند و به جای انجام مهمترین رسالت خود که همان آگاهی دادن و مطالبه گری حق و حقوق شهروندان است بنا به خواهش ها روابط عمومی ها، وعده های مدیران و حتی تمنای اعضای دموکراسی محلی به پراکنش اطلاعات یک طرفه و جهت دار در راستای اهداف آنها مبادرت می ورزند. هر چند در این بین هستند رسانه های معتبر و خبرنگاران و روزنامه نگاران تاثیر گذار و برندی که هیچگاه رسالت بنیادی خود را فراموش نمی کنند و تنها در جهت نقد، مطالبه گری و بیان واقعیات قلم فرسایی می نمایند و همیشه و همواره در مقابل تمامیت خواهی، زیاده خواهی ها، اقدامات در جهت اغنای قوم و قبیله و منعفت شخصی آن مدیران ایستاده اند و آن مدیران ضعیف را بایکوت رسانه ای کرده اند.
  امید است به طور اعم درسطح استان لرستان و به طور اخص شهرستان پلدختر رسانه ها و اصحاب قلم واقعی و تحلیلگردر سطح تاثیر گذاری خود در جوامع محلی یا استانی نه مجذوب تطمیع شوند و نه مغلوب تهدید.

  مهدی مهدی نسب / بلوطستان

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا