نورالدین درمنان، فرماندار رومشکان درباره آخرین وضعیت این پروژه به خبرنگاران  گفت: سفت‌کاری این مرکز به اتمام رسیده و از روند پروژه راضی هستیم.

وی افزود: پروژه با ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی روند خوبی داشته و امیدواریم مابقی کار نیز به همین سرعت پیش برود.درمنان تصریح کرد: برای تکمیل پروژه حدود ۳۰ میلیارد ریال دیگر نیاز است که امیدواریم به موقع تخصیص یابد.

فرماندار رومشکان یادآور شد: این مرکز دارای بخش‌های اورژانس، دیالیز، مامایی، رادیولوژی، دندانپزشکی، داروخانه و اتاق عمل است .درمنان  تاکید کرد: انتظار داریم با توجه به اینکه احداث بیمارستان خیلی زمان می‌برد و از نیازهای شهرستان است، روند اجرایی این پروژه تا زمان بهره‌برداری به همین شکل باشد.