• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / اخبار میانی / نقدی بر فیلم مستند طبیعت هلوش پلدختر

  سید منصور شاهرخی

  نقدی بر فیلم مستند طبیعت هلوش پلدختر

   

  در یکی از سایتها، مستندی تصویری در خصوص طبیعت گردشگری پخش شده است که حدود پنج دقیقه از این فیلم مستند به گزارشی سراسر اشتباه در مورد ژنز و منشا تپه های هلوش پلدختر اختصاص دارد.

  گزارشگر این مستند حین نمایش تپه‌های هلوش به زمین لغزه سیمره (که گزارشگر آن را زمین لرزه می نامد!!!) اشاره می کند و می گوید: این حادثه عوارضی در محیط طبیعی منطقه ایجاد نموده است که یکی از آن چین خوردگی رسوبات ناشی از زمین لغزه و به وجود آمدن تپه‌های هلوش است !!! حتی توالی رسوبات را در یکی از تراسها، توجیهی بر لایه بندی ناشی از چین خوردگی دانسته و در توجیه دلیل تغییرات رنگ لایه ها به عبارت “و این خود حکایت دیگری دارد” متشبث می‌شود.

  در واقع مستند ساز بدون مراجعه به اسناد علمی و به دلیل بی اطلاعی از اصول اولیه علم ژئومورفولوژی و صرفا بر اساس ذوق‌زدگی ناشی از تهیه گزارش گردشگری از ژیوتوریسم و اکوتوریسم منطقه مبادرت به تهیه این مستند نموده است.

  نظر به اینکه از طریق همکاران گروه های علمی گردشگری به نشردهندگان این فیلم در خصوص اشتباهات این فیلم اطلاع داده شده است از ذکر سایت و منبع این مستند خودداری می شود اما جهت جلوگیری از انتشار مطالب علمی غلط و اطلاعات نادرست از محیط طبیعی لرستان و همچنین مخدوش نشدن نتایج مطالعات علمی در خصوص پدیده زمین لغزش سیمره و عوارض ناشی از آن، اقدام به تدوین متن حاضر شده است.

  در واقع دریاچه جایدر ( در محل پلدختر فعلی و دشت جایدر) و دریاچه سیمره دونمونه از دریاچه هایی هستند که از آشفتگی در سیستم محیطی ناشی از ابر زمین لغزه سیمره ایجاد شده اند.

  تپه های تقطیع شده در محیط هلوش برخلاف انچه در فیلم مستند ادعا می شود به تقطیع رسوبات بر جا مانده از دریاچه قدیمی سیمره ناشی می شود که پس از باز شدن و پاره گی دریاچه در محل کل سفید و تخلیه آب دریاچه در چهار فاز، در نتیجه پایین رفتن سطح اساس منطقه به وجود آمده اند. در حال حاضر نیز به دلیل تغییرات سطح اساس ؛ گالی های عمیق در حال تقطیع مجدد تپه ها می باشند. توالی رسوبات و تغییرات رنگ نیز در واقع سکانس های ناشی از تغییرات رسوبی دریاچه قدیم سیمره می باشند. بنابراین ایجاد تپه های هلوش و توالی و تغییرات رنگ رسوبات این تپه ها به فرضیه چین خوردگی رسوبات متمسک نمی شود.

  ضمناً علاقمندانی که تمایل به تهیه گزارشات مستند یا فیلم های مستند در خصوص منطقه ی ژئوتوریسمی پلدختر _ دره شهر دارند می‌توانند به مطالعات هاریسون وفالکون ۱۹۳۲، ابرلندر ۱۹۶۵، مالکی ۱۳۷۸، سیارپور ۱۳۸۸، بهاروند و پورکرمانی ۱۳۸۸، محمدی ۱۳۸۸ معیری و شاهرخی ۱۳۹۰ و شاهرخی و بیرانوند ۱۳۹۴ مراجعه نمایند.

  سید منصور شاهرخی/ بلوطستان

  *دکترای جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا