• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / اخبار میانی / تذکر اشتباهات کارتون‌های «دوسولو» و «چلسرو»

  درنگ

  تذکر اشتباهات کارتون‌های «دوسولو» و «چلسرو»

  با نگاهی به کلیپ‌ها متوجه می‌شویم که جدا از اشتباه خوانشی که انگار غیر لر یا لکی آن را می‌خواند، معنی مصراع دوم بیت: «خدا خدام بی وارون باوارو / سوزه کر وه کول آو له جو بارو» اشتباه است. (خدا خدا می‌کردم [از خدا می‌خواستم] که باران ببارد و سبزه‌ی (بانوی سبزه، معشوق سبزرنگ) پسر بر دوش آب از جو بیاورد.) در واقع گوینده از خدا می‌خواهد باران رحمتش را بباراند تا آب جوی روان شود و وقتی معشوقه‌اش که بانوی پسر بر دوشی است، به سمت جوی برود و او را ببیند و …) این بیت از فال‌های خوب و خوش‌یمن چلسرو به شمار می‌آید.


  بیت «خدات وه بین دی، دو گل ژه بهار / اول اسب و زین دوم ژنِ مال» (چه خوب است که خدا در بهار دو گل عطا کند، اول اسب و زین دوم بانوی خانه) هم اشتباه خوانده می‌شود، کلمه چهارم در مصراع اول را جوری تلفظ می‌شود که معنی 10 (ده) می‌دهد در حالی که باید به صورت دی (به معنی بدهد) خوانده شود و واژه دوم در مصراع دوم هم به شکل فارسی خوانده می‌شود در حالی‌که باید بر وزن شوم (شخم) تلفظ گردد.
  در قسمت آموزش واژگان، برای واژه چپش معنی بُز نر آمده که اشتباهست؛ زیرا به بُز نر ساورین می‌گویند و چپش ممکن است نر یا ماده باشد. چپش جنسیت را مشخص نمی‌کند بل‌که به سن و سال بُز می‌پردازد و در واقع بُزی که هنوز جفت‌گیری نکرده را چپش(لری) یا تویشک (لکی) می‌گویند‌. به همین خاطر است که دام‌داران می‌گویند چپش نر یا چپش ما (ماده)

   

  محمد بساطی؛ [مدیرمسئول بلوطستان]

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا