• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / اخبار میانی / آش ابـودرده ‌

  از نوشته‌های منتشر نشده زنده‌یاد محمدرضا والی‌زاده معجزی [2]

  آش ابـودرده ‌

  پختن آش ابودرده بیشتر در بروجرد متداول است مخصوصاً در میان خانواده‌های قدیمی که زیاد تحت تاثیر تمدن جدید اروپایی مآب قرار گرفته و صبغه ایرانی خویش را از دست نداده‌اند.
  وجه تسمیه آش ابودرده از این قرار است که در بعضی خانواده‌ها که تعداد بیماران از یک‌نفر تجاوز کرد معمولاً کدبانوی خانواده برای اعاده سلامت بیماران آش نذری می‌کنند مصالح و مواد آش ابودرده همان مصالحی است که در آش رشته به کار می‌رود. یعنی عبارت است از کشک سائیده، رشته (ماکرونی لری)، نخود، عدس و لوبیا موقعی که رشته را در آش می‌ریزند از خمیر آن مقدار یک الی دو سیر برداشته و از آن خمیر مجسمه‌ای به شکل انسان می‌سازند و آن را در دیگ آش می‌اندازند وقتی این آش رشته پخته شد (البته مجسمه خمیری که با آش مذبور پخته شده است، مجسمه خمیری را از دیگ بیرون آورده و در آب جاری می‌اندازند و نیت می‌کنند که هر ناخوشی و مرضی وارد این خانواده شده با این مجسمه خمیری خارج شود و آب آن را ببرد و از آن خانواده دور سازد. بدیهی است آش نذری را هم طبق معمول بین مردم و فقرا قسمت می‌کنند.


  پانوشت:
  واژه ابودرده احتمالاً‌ماخوذ از نام ابودرداء صحابه حضرت رسول می‌باشد که مردی دانشمند و حکیم بوده وی در تمام غزوات حضرت رسول شرکت داشته و از جمله جمع کنندگان آیات قرآن مجید بوده و به سال 39 هجرت فوت کرده است.

  اشاره: این مطلب در صفحه 3 بلوطستان شماره 28 بتاریخ 27 اسفند 97 چاپ گردید.

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا