• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / دیدگاه / شریعتی در گذر زمان

  اهمیت و جایگاه شریعتی ✍محسن رستمی

  شریعتی در گذر زمان

  شریعتی از جمله متفکرین واندیشمندانی است که موردقضاوت و تحلیل های مختلف و کینه ورزیها ودشمنی های بی شمار قرار گرفته ولی آن چه که در پس این هیاهوها وتخریب ها نمایان است .شریعتی حضوری فعال دارد وهمچنان در “عرصه عمومی “زنده وجاری است وتفکر واندیشه او محل بحث و جدل می باشد واین سوال مطرح است که چگونه با گذشت بیش چهار دهه از مرگ او نظراتش محل مناقشه و مداقه قرار دارد
  بسیاری در حوزه اندیشه وتفکر وجود داشته اند ولی با گذشت زمان اثری از آراءو نظرات آنان نیست و یا رجوع دوباره به اندیشه آنها وجود ندارد وتنها در کتابخانه ها می توان رد واثری ازآنان گرفت ولی بر خلاف اینگونه افراد شریعتی همچنان به پیش می آید که رمز ماندگاری و اشاعه اودر چیست که گذر زمان باعث فراموشی او نشده؟ و مشمول زمان نگردیده؟ در چرایی ماندگاری تفکر شریعتی می توان این خصیصه را دید که او با زمان به پیش می آید وطرح مسئله ما بر گرفته از یک درد تاریخی و مزمنی است
  که از یک قرن گذشته جامعه ایران با آن در چالش است .

  مدرنیته وتوسعه

  ظهور مدرنیته ونیل به پیشرفت و توسعه وحدود و ثغور آن که اولین آزمون عملی در انقلاب مشروطه شکل گرفت که به ناکامی وبرآمدن دوباره استبداد انجامید و در حکومت شبه مدرنیسم پهلوی ،توسعه یک بعدی < اقتصادی> که بر پایه دیکتاتوری و سرکوب استواربود در انقلاب ۵۷ به شکست انجامید.
  غافل از اینکه هر گونه توسعه ای بدون توجه و اتکا به درون در قالب فرهنگ بومی همچون کهیر بیرون خواهد زد وآن را پس می زند و غفلت وبی توجهی به توسعه سیاسی ره به جایی نخواهد برد.
  ویاشکست مدل توسعه سوسیال دمکراسی مصدق که با دخالت بیگانگان عقیم ماند وآنچه که در انقلاب اسلامی۵۷ نضج گرفت پاسخی بود به این مای فراموش شده و تحقیر شده !
  که با گذشت سالیان در حیطه مسائل مختلف
  همچنان چالش های گوناگون وجود دارد تا رسیدن به نقطه مطلوب ومحوری فاصله است وجالب آن جاست که بسیاری از مخالفین شریعتی بخشی از ناکامی ها و مشکلات موجود را برگرفته از تفکر شریعتی می دانند و او را متهم ردیف اول می دانند وتمامی کاسه کوزه را بر سر او می شکنند !
  به قول معروف:
  ترسم به کعبه نرسی ای اعرابی
  این راه که تو می روی به ترکستان است
  وتعمداًخود را به ندیدن می زنند وغافل از آنند که تفکر شریعتی هیچ گاه در مناسبات و سیاست های اعمال شده جایگاه و اعتباری در نزد اصحاب قدرت نداشته و برخورد و نگاه دفعی با یاران و شاگردان او خود گواهی روشن است.
  آفتاب آمد دلیل آفتاب

  شریعتی و مخالفین

  اندیشه شریعتی علی رغم اینکه سهم عمده ای در تهیج نیروهای مبارز بر علیه نظام طاغوت وترسیم یک استراتژی مبارزاتی بر پایه آگاهی بخشی را بر عهده داشت متاسفانه با اعمال محدویت های و برخوردها ی سلیقه ای مواجه شد وهیچ گاه از این منبع غنی استفاده نشد .
  شریعتی همواره از ناحیه دو طیف از سنت گرا ها و لائیک ها مورد حمله و تخریب قرار داشته که نشان از عمق تفکر و جایگاه والای او در تاریخ سیاسی کشور می باشد که این حجم از حمله تحت عناوین وبهانه های مختلف خود نشان بارز و مشخصی هست که منافع و جایگاه پوشالی بعضی از جریانات که‌ هیچ گاه درک درستی از مناسبات اجتماعی و باورهای مردم و فرهنگ ایرانی را درنیل به توسعه و پیشرفت نداشته اند، پس زده که با حربه های مختلف در صد انتقام جویی از او هستند ولی آن چه که در عالم واقع قابل درک و مشهود می باشد جایگاه ارزشمند ایشان در عالم تفکر وبحث های نظری است که توسط دوستداران وباورمندانش بویژه شاگردان اوست که با منطق وسلاح آگاهی وبدور از جنجال و هیاهو در صددتبین نظرات ودیدگاههای این روشنفکر دینی هستند

  مثلث هندسی مکتب

  آن چه که در منظومه تفکری دکتر شریعتی از اهمیت بالایی برخودار هست و نقش مبرز و برجسته ای را دارست و میراث ارزشمند اوست . ارائه مثلث هندسی مکتب تحت عنوان “عرفان” ، “آزادی”،” برابری” می باشد که همچنان از گیرایی و جذبه بالا در این شرایط زمانی دارد
  ” عرفانی” که او مطرح می کند نه‌ همچون اندیشه صوفی گری هست که تمایل به خلوت و گوشه گیری دارد بلکه از رابطه انسان و نظام هستی سرچشمه  می گیرد و برگرفته از عشق یعنی انرژی غیرمادی که در انسان تحول و پویایی ایجاد می کند و مسولیت اجتماعی و درد مردم را دربستر ونگاه انسانی دنبال می کندکه از اهمیت مضاعف برخودارمی باشد وبه قول او نه همچون هلاج مرگی پاک ولی در راهی پوچ !
  و” آزادی” یعنی اختیار نوع انسان در مواجه برای رشد و کمال در مسیر زندگی که دکتر شریعتی آزادی را از اضلاع مهم در شکوفا شدن جوهره درون انسان می داند وبه صراحت بیان می کند که هرکدام از این سه عامل نقش مهمی در تکامل انسان دارند وبدون دیگری واتکا صرف به یک گزاره باعث انحراف آدمی می شود ویا عدالت در نگاه او برگرفته از ذات ناب انسان در برخوردداری از فرصت ها و عدالت مادی بین همه انسان ها فارغ از هرگونه طبقه و قومیت می باشد

  مثلث شوم

  ودر سویی دیگربا افشاگری مثلث شوم تاریخ که برپایه زر زور و تزویر یا  موبد ،دهگان ،خسرو
  و تیغ ،طلا ،تسبیح می باشد وجامعه ای را درمسیر سعادت ورشد می داند که عاری از این ستم ها و تبیعیض ها باشد وشرایط و فرصت در جهت استثمار و استحمار مردم با عناوین فریبنده ولی در باطن فرصت طلبانه در جهت غارت و دوشیدن مردم وجود نداشته باشد که می تواند در هر عصر وزمانه ای خودرا بازتولد کند وان جاست که آگاهی و دانستن چون دینامیزمی قوی هرگر اجازه نخواهد داد که فرصت طلبان به مقصود شوم خود برسند

  پایان

  بهرحال آن چه که محل تامل و گفتن است شریعتی معلمی بود که علی رغم عمر کوتاه ولی پر ثمرش دغدغه جدی مردم را داشت ودردمندانه در حسینیه ارشاد به خطابه و نطق های آتشین می پرداخت و مسولیت و رسالت خود رابسیار حساس و سنگین می دانست وبا قلم سحرگونه و صدایی برگرفته از عمق وجودی انسانی مملو از درد ، دردهای بی شمار خلق های به استضعاف کشیده را همچون رگبار کلمات بیان می کرد و هر واژه سخن او طومار ستم گران را در هم می پیچید
  ولی افسوس که در فردای ظفر و پیروزی به سان غربیه وبیگانه پنداشته شد وهرگز از اندیشه لایزال و ناب او که می توانست در بسیاری از عرصه ها راهگشا باشد استفاده نگردید ومشمول این تمثیل و عبارت خود گردید ،برای خراب کردن یک حقیقت همیشه خوب به آن حمله نکید بلکه بد از آن دفاع کنید .

   

  2 نظر

  1. دست مریزاد،ارزشمند وعبرت آموز وقابل تامل ودفاع

  2. روح بلند دکتر شریعتی همواره شاد واسم و تفکر نابۺ مانا و فراموشنشدنی

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا