• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / خبری / اجتماعی / لرستان دارای بیشترین نرخ تورم ماهانه در کشور

  اعلام جزئیات نرخ تورم استان‌ها از سوی مرکز آمار ایران

  لرستان دارای بیشترین نرخ تورم ماهانه در کشور

  به گزارش بلوطستان به نقل از مرکز آمار ایران، در تیر ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوار‌های کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ١٧٩,٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٨ درصد افزایش نشان می­ دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور مربوط به استان لرستان با ٥.٤ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٠.٧ درصد افزایش است.درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های کشور ٤٨.٠ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (٦٠.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (٤١.٨ درصد) است. یعنی خانوار‌های ساکن استان ایلام به طور متوسط ١٢.٨ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوار‌های ساکن استان فارس به طورمتوسط ٦.٢ درصد کمتر از میانگین کل کشورنسبت به تیر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

  نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٨ برای خانوار‌های کشور به عدد ٤٠.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (٤٨.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (٣٤.١ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در تیر ماه ١٤.٧ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد افزایش نشان می‌­دهد.


  بیشتر بخوانید: روند صعودی نرخ تورم در کشور/ تورم تیر ۹۸ به ٤٠ درصد رسید


  تورم خانوار‌های شهری در استان‌ها

  در تیر ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوار‌های شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ١٧٨.٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٩ درصد افزایش نشان می­‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های شهری مربوط به استان لرستان با ٦.٢ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٠.٩ درصد افزایش است.

  درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های شهری کشور ٤٦.٩ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های شهری مربوط به استان ایلام (٥٩.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (٣٩.٧ درصد) است، یعنی خانوار‌های شهری ساکن استان ایلام به طور متوسط ١٢.٨ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوار‌های شهری ساکن استان فارس به طور متوسط ٧.٢ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به تیر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٨ برای خانوار‌های شهری به عدد ٣٩.٧ درصد رسید.

  بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٤٧.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (٣٣.٣ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در تیر ماه ١٤.٣ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد افزایش نشان می­‌دهد.

  تورم خانوار‌های روستایی در استان‌ها

  در تیر ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوار‌های روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ١٨٦.٥ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٨ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های روستایی مربوط به استان‌های اصفهان و البرز با ٣.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ١.١ درصد کاهش می ­باشد.

  درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های روستایی ٥٤.٣ درصد است.

  بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ ایلام (٦٦.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٤٤.٩ درصد) است. یعنی خانوار‌های ساکن استان ایلام به طور متوسط ١١.٧ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوار‌های ساکن استان کرمان به طور متوسط ٩.٤ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به تیر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

  نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٨ برای خانوار‌های روستایی به عدد ٤٤.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (٥٣.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ البرز (٣٧.٠ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در تیر ماه ١٦.٤ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٣ واحد درصد افزایش نشان می ­دهد.

  پاسخ بدهید

  ایمیلتان منتشر نمیشود

  رفتن به بالا