• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • در نتیجه تدبیر دولت یازدهم

  هوشنگ بازوند پانزدهمین استاندار غیربومی لرستان شد.

  هوشنگ بازوند پانزدهمین استاندار غیربومی لرستان شد.

      سرانجام پس از ماه‌ها حدس و گمانه‌زنی لرستانیان استاندار تدبیر و امیدی خود را شناختند و همزمان با آغاز ماه مهر، فصل تازه‌ای در حوزه مدیریت اجرایی استان شروع شد. مهندس هوشنگ بازوند پانزدهمین نفری است که پس از ...

  متن کامل »

  نمایش و تئاتر در شهرستان پل‌دختر لرستان

  نمایش و تئاتر در شهرستان پل‌دختر لرستان

    گروه تئاتر و نمایش بلوطستان/ نمایش در منطقه پل‌دختر ما قبل از انقلاب از همان شکل‌های رایج در سطح استان و غرب کشور پیروی کرده و عمدتن پیوند خورده با مراسمات شادی، عزا، دوره‌گردی، مطربی، رقاصی، نوازندگی، تقلید، هزل ...

  متن کامل »
  رفتن به بالا