• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / آرشیو برچسب: افشین ترکارانی

  آرشیو برچسب: افشین ترکارانی

  اشتراک در خبرنامه

  افشین ترکارانی*

  تحلیلی چند جانبه از اقدامات اخیر استاندار لرستان

  تحلیلی چند جانبه از اقدامات اخیر استاندار لرستان

  چند صباحی است که استانداری لرستان شاهد تصمیمات ارزشمند و بی‌سابقه آقای دکتر خادمی استاندار لرستان درخصوص ضرورت استفاده از نیروهای درون دستگاهی است این پروسه که در دو مرحله صورت گرفته و طی آن، ابتدا دستور پایان مامویت نیروهای ...

  متن کامل »

  علم و هنر، دو خصیصه مهم مدیریت

  کالای کم‌یاب در بین مدیران لرستانی

  کالای کم‌یاب در بین مدیران لرستانی

  آیا این دو خصیصه بسیار مهم در مدیریت لرستان وجود دارد؟ بانگاهی اجمالی به وضعیت مدیریتی در لرستان مشاهده می کنیم که اکثر مدیران به علم مدیریت سازمانی مسلط نبوده و معیار انتخاب آنها و دستابی شان به جایگاههای مدیریتی، مواردی چون فامیلی،رابطه، زد وبند و… می باشد؛ بگونه ای که امروزه معیاری بجز موارد اخیر برای دستیابی به این جایگاه بسیار خطیر وجود نداشته و همین عامل سبب شده تا بیشتر ادارات و سازمانهای استان بعلت ضعیف بودن مدیران دچار انفعال، سرخوردگی،عقب ماندگی و… شده، و

  متن کامل »

  افشین ترکارانی

  طایفه گرایی،مانع عمده توسعه لرستان

  طایفه گرایی،مانع عمده توسعه لرستان

        وجود تنوع و تکثر قومیتی یکی از خصوصیات اکثر جوامع بشری  از جمله ایران است که همواره مسولین حکومتی را به سیاست گذاری مناسب و اتخاذ روشهای مدیریتی کارامد وامی دارد.این پدیده که بسته به نوع نگاه ...

  متن کامل »
  رفتن به بالا