• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / آرشیو برچسب: شهریار فرجی

  آرشیو برچسب: شهریار فرجی

  اشتراک در خبرنامه

  شهریار فرجی نصیری

  تکنوکرات‌هایی که مثل موریانه اصلاحات را از درون بلعیده‌اند

  تکنوکرات‌هایی که مثل موریانه اصلاحات را از درون بلعیده‌اند

    گفتمانهای سیاسی اغلب زاییده شرایط اجتماعی و صورتبندی خاصی از خواستها و نیازهای بخشی از توده های مردم در یک دوره تاریخی خاص هستند. گفتمانهای سیاسی اغلب حول خواستها و آمال و آرزوهای بخشی از بدنه اجتماعی اقدام به ...

  متن کامل »

  شهریار فرجی

  روحانی از کدام دستاورد اقتصادی دولتش دفاع می کند؟!!

  روحانی از کدام دستاورد اقتصادی دولتش دفاع می کند؟!!

    اگر نگاهی گذرا و تاریخی به اقتصاد ایران داشته باشیم، به روشنی پیداست که همواره چالش ها و مشکلات اقتصادی چشم اسفندیار همه دولت ها و حکومتها در ایران معاصر بوده است. نگارنده معتقد است بزرگترین چالش اقتصادی و ...

  متن کامل »
  رفتن به بالا