• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

  مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

  09169568480  📞

  baloutestan@yahoo.com ✉️

 • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


  تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
  پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
 • خانه / آرشیو برچسب: کشاورز نمونه

  آرشیو برچسب: کشاورز نمونه

  اشتراک در خبرنامه

  پرونده‌ی ویژه‌ی بلوطستان

  مردی که رکورد تولید گندم جهان را شکست

  مردی که رکورد تولید گندم جهان را شکست

  گزارش پیش‌رو شما را با فردی آشنا می‌کند که سال ۱۳۹۷ از جانب وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مددکار ترویجی نمونه کشور برگزیده شده است، در این پرونده‌ی بلوطستان با مرد عنوان‌دار کشاورزی لرستان آشنا می‌َشوید و حرف‌های تخصصی حمید خوشناموند -کارشناس‌ارشد رشته کشاورزی و- رئیس جهادکشاورزی ترهان را می‌خوانید و موضوعات با اهمیت مطرح شده در این حوزه را از نظر می‌گذرانید.

  متن کامل »
  رفتن به بالا